www.santurtzieus.com

BIOGRAFIAK 3

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan gramatikaren bi alderdi landuko dituzu: deklinabidea eta aditza.

En este ejercicio trabajarás dos aspectos gramaticales: la declinación y los verbos.

 

  1. DEKLINABIDEA

Taula bat jarri dizugu zuk betetzeko: singularrean ematen ditugun hitzak zuk pluralean ipini beharko dituzu, eta alderantziz.

Te hemos puesto una tabla para que la rellenes: deberás poner en plural las palabras que se te dan en singular y viceversa.

 

NOR

NORK

NORI

NOREKIN

NOREN(A)

SIN

 

etxea
-
zigarroa
-
aulkia

 

gizonak
-
ileak
-
eskuak

 

gizonari
-
umeari
-
itsasoari

 

 

lagunarekin
-
mutilarekin
-
mahaiarekin

 

aitarena
-
herriarena
-
liburuarena

PLU

 

-
mendiak
-
neskak
-

 

-
landareek
-
neskek
-

 

-
katuei
-
gazteei
-

 

-
gizonekin
-
irratiekin
-

 

-
gizonena
-
anaiena
-

 

  1. ADITZA

Bi zutabe dituzu: batean, testuan agertzen diren aditzak daude eta bestean, lehen ala orainaldian dagokiena. Zure betebeharra bi zutabeak elkartzea izango da.

Tienes dos columnas: en una te aparecen los verbos del texto, en la otra sus correspondientes en presente o pasado. Tu trabajo será unirlas.

da aurkeztu egin da
ditu zituen

ibili zen

eman diote
ikasi zuen zen
aurkeztu egin zen aurkeztu du
aurkeztu zuen ibili da
eman zioten ikasi du

Nabaritu al duzu erregulartasunik? Erabilera-araurik formula al dezakezu?

¿Has observado alguna regularidad que te indique la existencia de alguna regla de uso?

 

Zuzenketa-orria

Taula bat jarri dizugu zuk betetzeko: singularrean ematen ditugun hitzak zuk pluralean ipini beharko dituzu, eta alderantziz.

 

NOR

NORK

NORI

NOREKIN

NOREN(A)

 

SING

 

etxea
MENDIA
zigarroa
NESKA
aulkia

 

gizonak
LANDAREAK
ileak
NESKAK
eskuak

 

gizonari
KATUARI
umeari
GAZTEARI
itsasoari

 

 

lagunarekin
GIZONAREKIN
mutilarekin
IRRATIAREKIN
mahaiarekin

 

aitarena
GIZONARENA
herriarena
ANAIARENA
liburuarena

 

PLUR

 

ETXEAK
mendiak
ZIGARROAK
neskak
AULKIAK

 

GIZONEK
landareek
ILEEK
neskek
ESKUEK

 

GIZONEI
katuei
UMEEI
gazteei
ITSASOEI

 

LAGUNEKIN
gizonekin
MUTILEKIN
irratiekin
MAHAIEKIN

 

AITENA
gizonena
HERRIENA
anaiena
LIBURUENA

Bi zutabe dituzu: batean, testuan agertzen diren aditzak daude eta bestean, lehen ala orainaldian dagokiena. Zure betebeharra bi zutabeak elkartzea izango da.

da: zen

ditu: zituen

ibili zen: ibili da

ikasi zuen: ikasi du

aurkeztu egin zen: aurkeztu egin da

aurkeztu zuen: aurkeztu du

eman zioten: eman diote