www.santurtzieus.com

BALDINTZA HIPOTETIKOA 7

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan baldintza hipotetikoak landuko dituzu. Horretarako, beheko esaldietako hutsuneak bete behar dituzu.

En este ejercicio trabajarás las condicionales. Para ello, debes rellenar los huecos de los siguientes enunciados.

 

 
 1. (Hark ni) Parisera eramango______________ (nik hura) museo guztietara lagunduko ___________.

 2. (Zuk gu) agurtuko ez ____________ guk (zu) ere ez________.

 3. (Nik zu) kalean ikusiko __________ hilko_____________.

 4. Amak (ni) Pub hartan ikusiko ___________ soldatarik gabe utziko__________.

 5. Haiek autoa eramango ____________ gero (gu) etxera ekarriko____________.

 6. (Zuk ni) maite izango ez ____________, (nik zu) ez __________ ikusi nahi izango.

 7. (Hark gu) jasango ez __________, etxetik botako _________.

 8. Zu ikusteak poztuko _____________(ni), nabarituko_______

 9. (Nik zuek ) mozkortuta ikusiko ________, etxera eramango_____ eta gurasoek oheratuko___________.

 10. Zuk begiratu gabe kalea zeharkatuko _____________ kotxe batek harrapatuko ___________

 11. (Haiek gu) Joko __________, salatuko___________

 12. (Zuek gu) ikusiko ez ____________, pozik egongo__________

 13. (guk zuek) ulertuko _____________, erotuko __________(ni)

 

 

Zuzenketa-orria

 1. (Hark ni) Parisera eramango banindu (nik hura) museo guztietara lagunduko nuke

 2. (Zuk gu) agurtuko ez bagintuzu guk (zu) ere ez zintuzkegu agurtuko.

 3. (Nik zu) kalean ikusiko bazintut hil egingo zintuzket.

 4. Amak (ni) Pub hartan ikusiko banindu soldatarik gabe utziko ninduke.

 5. Haiek autoa eramango balute gero (gu) etxera ekarriko gintuzkete.

 6. (Zuk ni) maite izango ez baninduzu, (nik zu) ez zintuzket ikusi gura izango.

 7. (hark gu) jasango ez bagintu, etxetik botako gintuzke.

 8. Zu ikusteak poztuko banindu(ni), nabarituko litzaidake

 9. (Nik zuek ) mozkortuta ikusiko bazintuztet, etxera eramango zintuzketet eta gurasoek oheratuko zintuzketete

 10. Zuk begiratu gabe kalea zeharkatuko bazenu, kotxe batek harrapatuko zintuzke.

 11. (haiek gu) Joko bagintuzte, salatu egingo genituzke

 12. (Zuek gu) ikusiko ez bagintuzue, pozik egongo ginateke / zinatekete

 13. (guk zuek) ulertuko bazintuztegu, erotu egingo nintzateke