www.santurtzieus.com

BALDINTZA HIPOTETIKOA 6

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan baldintza hipotetikoak landuko dituzu. Horretarako, baldintza errealetik hipotetikora aldatu behar dituzu beheko esaldiak.

En este ejercicio trabajarás las condicionales. Para ello, debes transformar los siguientes  enunciados y pasarlos de condionales reales a irreales.

 

 
 1. Kalean ikusten bazaitut, eskolara eramango zaitut.

 2. Kotxez eramaten banauzu, kafea hartzera gonbidatuko zaitut.

 3. Aitak hemen ikusten banau, zigortu egingo nau.

 4. Egoera txar batean ikusten bagaituzue, lagunduko diguzue.

 5. Zure gurasoek bisitatzen banaute, zurekin ezkonduko naiz.

 6. Kotxez eramaten bagaituzue, auzokoek ez gaituzte ikusiko

 7. Parkean musukatzen bazaitut, zure gurasoek joko gaituzte.

 8. Kalera botatzen banauzue, berriro sartuko naiz.

 

 

Zuzenketa-orria

 1. Kalean ikusiko bazintut, eskolara eramango zintuzket.

 2. Kotxez eramango baninduzu, kafea hartzera gonbidatuko zintuzket.

 3. Aitak hemen ikusiko banindu, zigortu egingo ninduke

 4. Egoera txar batean ikusiko bagintuzue, lagunduko zenigukete.

 5. Zure gurasoek bisitatuko banindute, zurekin ezkonduko nintzateke.

 6. Kotxez eramango bagintuzue, auzokoek ez gintuzkete ikusiko

 7. Parkean musukatuko bazintut, zure gurasoek joko gintuzkete.

 8. Kalera botako baninduzue, berriro sartuko nintzateke.