www.santurtzieus.com

xanti antero 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua irakurri beharko duzu eta ondorengo hitz eta espresioen esanahia esan.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello deberás leer el texto correspondiente al ejercicio y decir el significado de las siguientes palabras y expresiones.

 

Testuinguruari erreparatuta, atera ezazu hurrengo hitz hauen esanahia:

gaur egun

behintzat

hain zuzen ere

zorionez

berehala

ezta?

duela 8 urte

azken 3-4 urtetik hona

gainontzeko 30 urtetan

lehendabiziko urtea

tira

batez ere

argi eta garbi

bizpahiru urte

noski

 

Jar itzazu hurrengo hauen antonimoak. Indica los antónimos de estas palabras.

 

bizi

zintzoa

handia

hasi

beti

joan

laguna

ondo

dena / guztia

Iparraldetik

asko

zabaldu

 

 

Zuzenketa-orria

gaur egun: HOY EN DÍA

behintzat: AL MENOS

hain zuzen ere: PRECISAMENTE

zorionez: POR SUERTE

berehala: ENSEGUIDA

ezta? ¿no?

duela 8 urte: HACE 8 AÑOS

azken 3-4 urtetik hona: DESDE HACE 3-4 AÑOS

gainontzeko 30 urtetan: EL RESTO DE LOS 30 AÑOS

lehendabiziko urtea: EL PRIMER AÑO

tira: VAYA

batez ere: SOBRE TODO

argi eta garbi: CLARAMENTE

bizpahiru urte: DOS Ó TRES AÑOS

noski: CLARO

 

 

bizi: HIL

zintzoa: GAIZTOA

handia: TXIKIA

hasi: BUKATU

beti: INOIZ EZ

joan: ETORRI

laguna: ARERIOA

ondo: GAIZKI

dena / guztia: EZER EZ/ BAT ERE EZ

Iparraldetik: HEGOALDETIK

asko: GUTXI

zabaldu: ITXI