www.santurtzieus.com

txertatutako haurrak

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua aztertu beharko duzu eta ondorengo galderei erantzun. Errepara iezaiozu arretaz foileto honi. Informazioa ateratzeko argibideak eman diezazkizukeen guztian ipini arreta: argazkiak, marrazkiak, ikurrak, hitz gardenak... Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello deberás examinar el texto correspondiente al ejercicio y responder a las siguientes preguntas. Observa atentamente este folleto. Fíjate en todo lo que te pueda dar pistas para extraer la información: fotografías, dibujos, símbolos, palabras que se parezcan al castellano... Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

Erantzun hurrengo galderei:

Contesta a las siguientes preguntas:

 

  1. Nork argitaratu du testu hau?
  2. ¿Quién ha publicado este texto?

     

  3. Zein da argitalpen honen asmoa?
  4. ¿Cuál es la intención de esta publicación?

     

  5. Zeri buruz hitz egiten du foileto honek?

¿De qué habla este folleto?