www.santurtzieus.com

otorduetan iodun gatza erabiltzeko kanpaina hasi du eaeko osasun sailak

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua irakurri beharko duzu eta ondorengo galderei erantzun. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello deberás leer el texto correspondiente al ejercicio y responder a las siguientes preguntas. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

Testu honetako hitz guztiak ulertzen ez badituzu ere, pistak ematen dituzten hitzetan arreta ipiniz lor ezazu hurrengo informazioa:

Aunque no entiendas todas las palabras de este texto, fijándote en las palabras que puedan aportarte pistas consigue la siguiente información:

  1. Zein da berri honen gaia?
  2. ¿Cuál es el tema principal de esta noticia?

     

  3. Nork jarri du martxan kanpaina?
  4. ¿Quién ha puesto en marcha la campaña?

     

  5. Nork aurkeztu du kanpaina?

¿Quién ha presentado la campaña?