www.santurtzieus.com

olentzero 3

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua irakurri beharko duzu eta ondorengo galderei erantzun. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello deberás leer el texto correspondiente al ejercicio y responder a las siguientes preguntas. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

Testua ondo irakurri eta ulertu ondoren erantzun hurrengo galderei (beti ere testuaren informazioaren arabera).

 

 1. Zeintzuk dira pertsonaia honen izenak?
 2.  

 3. Olentzerok, jatorriz, zerekin dauka erlazio zuzena?
 4.  

 5. Testuaren arabera Olentzerok lanbide desberdinak ditu. Zeintzuk dira hauek?
 6.  

 7. Olentzero panpina zerez egiten da zenbait herritan?
 8.  

 9. Zergatik edo zertarako erretzen da Olentzero enborra?
 10.  

 11. Noiztik hasi da Olentzero umeentzako opariak ekartzen?