www.santurtzieus.com

OLENTZERO 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ondorengo esaldiak ariketari dagokion testuan bilatu beharko dituzu eta ahalik eta azkarren osatu. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello deberás localizar en el texto correspondiente al ejercicio las siguientes frases y completarlas lo más rápido posible. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

Egin ezazu testuaren irakurketa arina.

Realiza una lectura rápida del texto.

 

Osatu esaldi hauek ahalik eta arinen:

Completa las siguientes frases lo más rápido posible:

 
 1. Pertsonaia hauek umeentzako...
 2.  

 3. ...errepresentatzen du Olentzerok
 4.  

 5. Neguko solstizioaren...
 6.  

 7. Eskuan...eta...
 8.  

 9. Enbor baten bitartez...
 10.  

 11. Zaharrenetik hasi eta...
 12.  

 13. Geure sinboloa bihurtu...