www.santurtzieus.com

maritxu kajoi arrasaten

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testuan agertzen diren konparaketak aztertu beharko dituzu. Testuan zehar 4 elementu konparatzen dira (ZER zutabean agertzen direnak) eta elementu horiek LEHEN eta ORAIN konparatzen dira. Bi zutabe hauetan testuan esaten denari dagokiona aukeratu beharko duzu.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello deberás analizar las comparaciones que se hacen en el texto correspondiente al ejercicio. En el texto se comparan cuatro elementos (aparecen en la columna ZER) y su situación antes (LEHEN) y ahora (ORAIN). Deberás elegir en esas columnas la información que ofrece el texto.

 

 

ZER

LEHEN

ORAIN

jendea

asko / gutxi

asko / gutxi

nongoa

herrikoa / kanpokoa

herrikoa / kanpokoa

arropa

berria / zaharra

berria / zaharra

gastatzen da

asko / gutxi

asko / gutxi

 

 

Zuzenketa-orria

ZER

LEHEN

ORAIN

jendea

gutxi

asko

nongoa

herrikoa

kanpokoa

arropa

zaharra

berria

gastatzen da

gutxi

asko