www.santurtzieus.com

lapurreta egin ostean, barkamena eskatu zion dendariari 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua irakurri beharko duzu eta ondorengo galderei erantzuna eman. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello deberás leer el texto correspondiente al ejercicio y responder a las siguientes preguntas. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

 1. Zer gertatu da?
 2. ¿Qué ha sucedido?

   

 3. Nork hartu du parte gertaera horretan?
 4. ¿Quién ha tomado parte en ese suceso?

   

 5. Non gertatu da?
 6. ¿Dónde ha sucedido?

   

 7. Nola gertatu da?

¿Cómo ha sucedido?