www.santurtzieus.com

JAIOBERRIAK ADN-ren BIDEZ IDENTIFIKATZEKO SISTEMA jarri zuen martxan atzo osakidetzak 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua irakurri beharko duzu eta, informazioa eman diezazuketen hitzetan oinarrituta, ondorengo galdera hauei erantzun. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello deberás leer el texto correspondiente al ejercicio, fijándote en las palabras que puedan aportarte información, responder a las siguientes preguntas. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 
 1. Zeri buruz hitz egiten du testuak?
 2. ¿De qué trata el texto?

   

 3. Nork jarri du martxan sistema hau?
 4. ¿Quién ha puesto en marcha el sistema?

   

 5. Non jarri da martxan sistema hau?
 6. ¿Dónde se ha puesto en marcha el sistema?

   

 7. Nori egingo zaio identifikazio sistema hau?

¿A quién se aplicará este sistema de identificación?