www.santurtzieus.com

HAURREN HORTZ-PROGRAMA

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, errepara iezaiozu ariketari dagokion foiletoari. Informazioa ateratzeko laguntza eman diezazukeen guztian ipini arreta: argazkiak, marrazkiak, ikurrak, hitz gardenak, e.a. Ondoren hainbat galderari erantzun beharko diozu. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello observa el folleto correspondiente al ejercicio y fíjate en todo lo que te pueda dar pistas acerca de su contenido: fotografías, dibujos, símbolos, palabras que se parezcan al castellano, etc. Después deberás responder a unas preguntas. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

  1. Nork argitaratu du testu hau?
  2. ¿Quién lo ha publicado?

     

  3. Zein da argitalpen honen asmoa?
  4. ¿Cuál es la intención de esta publicación?

     

  5. Pista eman diezazuketen elementuez baliatuz, zeintzuk dira foileto honetako ideia nagusiak?

Basándote en los elementos que pueden darte pistas ¿cuáles son las ideas principales de este folleto?