www.santurtzieus.com

GRIPEAREN KONTRAKO TXERTOA jaso ahal da jada hego euskal herrian

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testutik ondorengo informazioa atera beharko duzu eta galderei erantzuteko. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la comprensión lectora. Para ello deberás extraer del texto la información que se te pide y responder a unas preguntas. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

 1. Zer gertatzen da? ¿De qué se trata?
 2.  

 3. Nor? ¿Quién protagoniza la noticia?
 4.  

 5. Noiz? ¿Cuándo?
 6.  

 7. Non? ¿Dónde?
 8.  

 9. Zertarako? ¿Para qué?
 10.  

 11. Zer da EAE? ¿Qué es EAE?
 12.  

 13. Zer da txertoa? ¿Qué significa txertoa?
 14.  

 15. Nortzuek hartu behar dute txertoa? ¿Quiénes tienen que vacunarse?
 16.  

 17. Zeintzuk dira txertoa hartzeko epeak? ¿Cuáles son los plazos de vacunación?