www.santurtzieus.com

75 bidaiari hil dira uruguain dc-9 hegazkin bat erortzean 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua irakurri eta ondorengo galderei erantzun beharko diezu. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la compresión escrita. Para ello deberás leer el texto correspondiente al ejercicio y responder a las siguientes preguntas. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

 1. Nolako testua da? ¿Qué tipo de texto es?
 2. Azalpena, argudioa, narrazioa, instrukzioa, deskribapena, bestelakoa?

  Explicativo, argumentativo, narrativo, instructivo, descriptivo, ¿otro?

 3. Testuaren tonua. Tono del texto
 4. Serioa, barregarria, neutroa, ironikoa, kritikoa, objetiboa, subjektiboa, exajeratua, zinikoa, dramatikoa, bestelakoa?

 5. Nor da igorlea? ¿Quién lo envía?
 6.  

 7. Nor da hartzailea? ¿A quién va dirigido?
 8.  

 9. Zein da testuaren gaia? ¿Cuál es el tema del texto?
 10.  

 11. Zein da mezu nagusia? ¿Cuál es el mensaje principal?