www.santurtzieus.com

anbulantzia 3

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan berri bat idatzi beharko duzu. Horretarako, lehenengo eta behin, testuaren eskema zehaztuko duzu, ondoren eskema hori garatzeko. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio deberás escribir una noticia. Para ello, primero tienes que precisar el esquema que tendrá la noticia y luego desarrollarlo. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

Orain notizia bat idatziko duzu. Egizu, ezertan hasi baino lehen, testuaren planifikazioa.

 

1. Zer gertatu da?

 

 

2. Non gertatu da?

 

 

3. Noiz gertatu da?

 

 

4. Zergatik gertatu da?

 

 

5. Izenburua:

 

 

Orain, idatzi notizia: