www.santurtzieus.com

NORK 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako, beheko esaldietako subjektuei dagokien deklinabide-kasua (nork ala nor) ipini beharko diezu.

En este ejercicio trabajarás la declinación. Para ello deberás poner la terminación (nork o nor) que convenga a los sujetos de las siguiente frases.

 

 

 1. Gizon___ txikia da; gizon____ egunkaria du

 2. Emakume_____ haurra du; emakume___ oso gaztea da

 3. Itsaso____ handia da; itsaso_____ ur asko du

 4. Ni____ gizona naiz; ni___ etxe txikia dut

 5. Zu___ aurpegi garbia duzu; zu____ neska zara

 6. Gu___ bilera dugu; gu_____ lagunak gara

 7. Kale_____ luzeak dira; kale___ ez dute argirik

 8. Mendi_____ handiak dira; mendi______ belarra dute

 9. Gazte______ indarra dute; gazte______ langileak dira

 10. Idoia____ irratia du; Idoia____ anaia txikia du

 11. Mikel____ ona da; Mikel____ liburua du.

 

 

Zuzenketa-orria

 1. GizonA txikia da; gizonAK egunkaria du

 2. EmakumeAK haurra du; emakumeA oso gaztea da

 3. ItsasoA handia da; itsasoAK ur asko du

 4. Ni gizona naiz; niK etxe txikia dut

 5. ZuK aurpegi garbia duzu; zu neska zara

 6. GuK bilera dugu; gu lagunak gara

 7. KaleAK luzeak dira; kaleEK ez dute argirik

 8. MendiAK handiak dira; mendiEK belarra dute

 9. GazteEK indarra dute; gazteAK langileak dira

 10. IdoiaK irratia du; IdoiaK anaia txikia du

 11. Mikel ona da; MikelEK liburua du.