www.santurtzieus.com

NOR-NORI 5

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan aditza landuko duzu. Horretarako, emandako esaldiak transformatu beharko dituzu NORI aldatuz eta dagokion NOR-NORI laguntzailea idatziz.

En este ejercicio trabajarás el verbo. Para ello deberás transformar las frases que se te dan cambiando en sintagma NORI y escribiendo el auxiliar NOR-NORI correspondiente.

 

 1. Niri telebista ez zait batere gustatzen
 2. Zuri _____________________________________________________________________________________.

  Inesi  ___________________________________________________________________________________.

  Guri  ____________________________________________________________________________________.

  Ume txikiei  ______________________________________________________________________________.

 3. Zuri, gaur goizean, autoa hondatu zaizu
 4. Niri, gaur goizean,  ________________________________________________________________________.

  Zuei, gaur goizean,  _______________________________________________________________________.

  Mikeli, gaur goizean,  ______________________________________________________________________.

  Guri , gaur goizean, _______________________________________________________________________.

 5. Hauei futbola ez zaie batere interesatzen
 6. Niri  ____________________________________________________________________________________.

  Zuri  ____________________________________________________________________________________.

  Martari _________________________________________________________________________________.

  Zuei _________________________________________________________________________________.

 7. Neska honi txurroak asko gustatzen zaizkio
 8. Niri ____________________________________________________________________________________.

  Zuei ____________________________________________________________________________________.

  Guri ____________________________________________________________________________________.

  Mutil horiei _______________________________________________________________________________.

 9. Guri, gaur, prakak apurtu zaizkigu
 10. Niri _____________________________________________________________________________________.

  Ume horri ________________________________________________________________________________.

  Zuei ____________________________________________________________________________________.

  Mutil horiei _______________________________________________________________________________.

 11. Gaur, Mikeli, betaurrekoak galdu zaizkio
 12. Zuri _____________________________________________________________________________________.

  Neska honi ______________________________________________________________________________.

  Niri _____________________________________________________________________________________.

  Zuei ____________________________________________________________________________________.

 13. Gizon zahar horri begi bat falta zaio
 14. Amaiari _________________________________________________________________________________.

  Niri _____________________________________________________________________________________.

  Zuei ____________________________________________________________________________________.

  Neska hauei _____________________________________________________________________________.

 15. Lagun horiei butanoa amaitu zaie

Nir ___________________________________________________________________________________ .

Zuri __________________________________________________________________________________ .

Andre hari _________________________________________________________________________ .

Guri ______________________________________________________________________________ .

 

Zuzenketa-orria

 1. Niri telebista ez zait batere gustatzen
 2. Zuri TELEBISTA EZ ZAIZU BATERE GUSTATZEN.

  Inesi TELEBISTA EZ ZAIO BATERE GUSTATZEN.

  Guri TELEBISTA EZ ZAIGU BATERE GUSTATZEN.

  Ume txikiei TELEBISTA EZ ZAIE BATERE GUSTATZEN.

 3. Zuri, gaur goizean, autoa hondatu zaizu
 4. Niri, gaur goizean, AUTOA HONDATU ZAIT.

  Zuei, gaur goizean, AUTOA HONDATU ZAIZUE.

  Mikeli, gaur goizean, AUTOA HONDATU ZAIO.

  Guri , gaur goizean, AUTOA HONDATU ZAIGU.

 5. Hauei futbola ez zaie batere interesatzen
 6. Niri FUTBOLA EZ ZAIT BATERE INTERESATZEN.

  Zuri FUTBOLA EZ ZAIZU BATERE INTERESATZEN.

  Martari FUTBOLA EZ ZAIO BATERE INTERESATZEN.

  Zuei FUTBOLA EZ ZAIZUE BATERE INTERESATZEN.

 7. Neska honi txurroak asko gustatzen zaizkio
 8. Niri TXURROAK ASKO GUSTATZEN ZAIZKIT.

  Zuei TXURROAK ASKO GUSTATZEN ZAIZKIZUE.

  Guri TXURROAK ASKO GUSTATZEN ZAIZKIGU.

  Mutil horiei TXURROAK ASKO GUSTATZEN ZAIZKIE.

 9. Guri, gaur, prakak apurtu zaizkigu
 10. Niri GAUR, PRAKAK APURTU ZAIZKIT.

  Ume horri GAUR, PRAKAK APURTU ZAIZKIO.

  Zuei GAUR, PRAKAK APURTU ZAIZKIZUE.

  Mutil horiei GAUR, PRAKAK APURTU ZAIZKIE.

 11. Gaur, Mikeli, betaurrekoak galdu zaizkio
 12. Zuri BETAURREKOAK GALDU ZAIZKIZU.

  Neska honi BETAURREKOAK GALDU ZAIZKIO.

  Niri BETAURREKOAK GALDU ZAIZKIT.

  Zuei BETAURREKOAK GALDU ZAIZKIZUE.

 13. Gizon zahar horri begi bat falta zaio
 14. Amaiari BEGI BAT FALTA ZAIO.

  Niri BEGI BAT FALTA ZAIT.

  Zuei BEGI BAT FALTA ZAIZUE.

  Neska hauei BEGI BAT FALTA ZAIE.

 15. Lagun horiei butanoa amaitu zaie

Niri BUTANOA AMAITU ZAIT.

Zuri BUTANOA AMAITU ZAIZU.

Andre hari BUTANOA AMAITU ZAIO.

Guri BUTANOA AMAITU ZAIGU.