www.santurtzieus.com

NOR-NORI 4

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan aditza landuko duzu. Horretarako, ondorengo esaldiak osatu beharko dituzu falta den aditz laguntzailea idatziz.

En este ejercicio trabajarás el verbo. Para ello deberás completar las siguientes frases escribiendo el auxiliar que falta.

 

 1. Zuei amona joan _____________.
 2. Zuei aiton-amonak joan _____________.
 3. Niri ongi iruditzen _____________ zinemara joatea.
 4. Niri artista hori ez _____________ batere gustatzen.
 5. Zuri liburua erori _____________ .
 6. Zuri galtzerdiak zulatuta ikusten _____________.
 7. Pailazoari aurpegiko kolorea kendu_____________ .
 8. Pailazoari tximinoa eta elefantea hurbildu_____________ .
 9. Gurasoei pazientzia bukatu_____________ .
 10. Gurasoei zure notak ez _____________ batere onak iruditu.
 11. Osabari pipa itzali _____________.
 12. Zuei begiak ixten _____________.
 13. Zuri beldur izugarria sartu _____________.
 14. Lagunei dantzarako gogoa joan _____________.
 15. Niri eltxoak sartu _____________ ahoan.
 16. Guri kandela itzali _____________.
 17. Anderri prakak apurtu _____________.
 18. Zuei damutuko _____________ denbora galtzea.
 19. Edurneri zigarroak zimurtu _____________.
 20. Guri egurrak hautsi _____________.
 21. Niri mukizapia galdu _____________.
 22. Ontzia puskatu _____________Joxeri.
 23. Pospoloak amaitu _____________ niri.
 24. Jone ari _____________ hizketan niri.
 25. Txakur hau guri zahartzen ari _____________.

 

Zuzenketa-orria

 

 1. Zuei amona joan ZAIZUE.
 2. Zuei aiton-amonak joan ZAIZKIZUE.
 3. Niri ongi iruditzen ZAIT zinemara joatea.
 4. Niri artista hori ez ZAIT batere gustatzen.
 5. Zuri liburua erori ZAIZU.
 6. Zuri galtzerdiak zulatuta ikusten ZAIZKIZU.
 7. Pailazoari aurpegiko kolorea kendu ZAIO.
 8. Pailazoari tximinoa eta elefantea hurbildu ZAIZKIO.
 9. Gurasoei pazientzia bukatu ZAIE.
 10. Gurasoei zure notak ez ZAIZKIE batere onak iruditu.
 11. Osabari pipa itzali ZAIO.
 12. Zuei begiak ixten ZAIZKIZUE.
 13. Zuri beldur izugarria sartu ZAIZU.
 14. Lagunei dantzarako gogoa joan ZAIE.
 15. Niri eltxoak sartu ZAIZKIT ahoan.
 16. Guri kandela itzali ZAIGU.
 17. Anderri prakak apurtu ZAIZKIO.
 18. Zuei damutuko ZAIZUE denbora galtzea.
 19. Edurneri zigarroak zimurtu ZAIZKIO.
 20. Guri egurrak hautsi ZAIZKIGU.
 21. Niri mukizapia galdu ZAIT.
 22. Ontzia puskatu ZAIO Joxeri.
 23. Pospoloak amaitu ZAIZKIT niri.
 24. Jone ari ZAIT hizketan niri.
 25. Txakur hau guri zahartzen ari ZAIGU.