www.santurtzieus.com

NOR-NORI 3

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan aditza landuko duzu. Horretarako, ondorengo esaldiak osatu beharko dituzu falta den aditz laguntzailea idatziz.

En este ejercicio trabajarás el verbo. Para ello deberás completar las siguientes frases escribiendo el auxiliar que falta.

 

 1. Hura zuri etorri ___________.
 2. Haiek niri etorri ___________.
 3. Hura guri etorri ___________.
 4. Haiek zuri etorri ___________.
 5. Hura zuei puskatu ___________.
 6. Hura haiei agertu ___________.
 7. Haiek guri hautsi ___________.
 8. Hura hari igo ___________.
 9. Haiek zuri jaitsi ___________.
 10. Hura zuri igo ___________.
 11. Haiek niri hurbildu ___________.
 12. Haiek haiei etxeratu ___________.
 13. Hura niri etorri ___________.
 14. Aita zuri igo ___________.
 15. Anaia hari joan ___________.
 16. Guri hotza sartu ___________.
 17. Senideak haiei joan ___________.
 18. Umeak zuei galdu ___________.

 

Zuzenketa-orria

 1. Hura zuri etorri ZAIZU.
 2. Haiek niri etorri ZAIZKIT.
 3. Hura guri etorri ZAIGU.
 4. Haiek zuri etorri ZAIZKIZU.
 5. Hura zuei puskatu ZAIZUE.
 6. Hura haiei agertu ZAIE.
 7. Haiek guri hautsi ZAIZKIGU.
 8. Hura hari igo ZAIO.
 9. Haiek zuri jaitsi ZAIZKIZU.
 10. Hura zuri igo ZAIZU.
 11. Haiek niri hurbildu ZAIZKIT.
 12. Haiek haiei etxeratu ZAIZKIE.
 13. Hura niri etorri ZAIT.
 14. Aita zuri igo ZAIZU.
 15. Anaia hari joan ZAIO.
 16. Guri hotza sartu ZAIGU.
 17. Senideak haiei joan ZAIZKIE.
 18. Umeak zuei galdu ZAIZKIZUE.