www.santurtzieus.com

NOR-NORI 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan aditza landuko duzu. Horretarako ondorengo esaldiak osatu beharko dituzu NOR-NORI motako aditz laguntzaile bat idatziz.

En este ejercicio trabajarás el verbo. Para ello deberás completar las siguientes frases escribiendo un auxiliar del tipo NOR-NORI.

 

Aditza eman:

 1. Zuri leihoko kristalak apurtu .
 2. Kepari zure autoa apurtu .
 3. Jone suhiltzailea egin guri.
 4. Niri boligrafoko tinta amaitu .
 5. Guri esnea erori .
 6. Guri argaltzea komeni .
 7. Mireni ilea erortzen .
 8. Haiei etxea erre .
 9. Zuri beti erortzen boligrafoak.
 10. Goizean niri ikasle bat etorri .

 

Zuzenketa-orria

 1. Zuri leihoko kristalak apurtu ZAIZKIZU.
 2. Kepari zure autoa apurtu ZAIO.
 3. Jone suhiltzailea egin ZAIGU guri.
 4. Niri boligrafoko tinta amaitu ZAIT.
 5. Guri esnea erori ZAIGU.
 6. Guri argaltzea komeni ZAIGU.
 7. Mireni ilea erortzen ZAIO.
 8. Haiei etxea erre ZAIE.
 9. Zuri beti erortzen ZAIZKIZU boligrafoak.
 10. Goizean niri ikasle bat etorri ZAIT.