NOR - NORI - NORK lehenaldia 1
Aukeratu erantzun zuzena - Elige la respuesta adecuada

1Nik amari gezurra esan _______________
nion
zenion
zidan
nizkion
Ez dakit

2Lagunak niri opari bat ekarri ____________ Paristik.
nion
zizun
zidan
zizkidan
Ez dakit

3Zuk ez _____________ beti egia esaten niri.
nizun
zenidan
zitzun
zenizkidan
Ez dakit

4Mikelek apunteak utzi _______________ zuei.
zizuen
zenioten
zizueten
zizkizuen
Ez dakit

5Guk lan hori egiten lagundu ________________ zuri.
genizkizun
zenigun
genizun
genizuen
Ez dakit

6Zuk sua eskatu _____________ gizon horri.
zenion
zenizkion
zenien
zizun
Ez dakit

7Atzo zure lagunari liburu bat utzi __________________ guk.
genien
genizkion
zigun
genion
Ez dakit

8Irakasleak liburuak ekarri ____________ zuei.
zizuen
zizkizuen
zenioten
zenizkioten
Ez dakit.

9Umeari pastelak kendu ______________ haiek.
zieten
zioten
zien
zizkioten
Ez dakit.

10Ekarri al ______________ liburua (zuk-niri)?
zenizkidan
zenidan
nizun
zizun
Ez dakit.

11Betaurrekoak apurtu __________________ (haiek-zuri).
zenizkien
zioten
zizuten
zizkizuten
Ez dakit.

12Lagunak egiten ___________ beti klaseko ariketak (hari).
zizkion
zion
zien
zioten
Ez dakit.

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK