www.santurtzieus.com

NON

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako, hainbat hitz deklinatu beharko dituzu NON kasuan, singularrean eta pluralean.

En este ejercicio trabajarás la declinación. Para ello deberás declinar unas palabras en el caso NON en singular y en plura.

 

Deklina itzazu hurrengo hitzak:

 

SINGULARRA

PLURALA

Gela
Etxea
Harana
Mendia
Donostia
Lekeitio
Paris
Bat
Hau
Hori
Hura
   

 

 

Zuzenketa-orria

gela: GELAN / GELETAN
etxea: ETXEAN / ETXEETAN
harana: HARANEAN / HARANETAN
mendia: MENDIAN / MENDIETAN
Donostia: DONOSTIAN
Lekeitio: LEKEITION
Paris: PARISEN
bat: BATEAN
hau: HONETAN / HAUETAN
hori: HORRETAN / HORIETAN
hura: HARTAN / HAIETAN