www.santurtzieus.com

JAIOBERRIAK ADN-REN BIDEZ IDENTIFIKAZTEKO SISTEMA JARRI DU MARTXAN ATZO OSAKIDETZAK 3

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testutik hainbat hitz atera ditugu. Zuk bakoitza zein kasutan dagoen deklinatuta esan beharko duzu.

En este ejercicio trabajarás la declinación. Para ello hemos extraído varias palabras del texto correspondiente al ejercicio. Deberás decir en qué caso está declinada cada palabra.

 

 

Publikoetan, sistema, Osakidetzak, umea, zilborrestetik, umearen, nortasunaren, zalantzaren, umeari, jaioberriari, eragozpenak, Osakidetzatik, berriaren, akats, txikia, aita.

 

NORI

NOR

NORK

NON

NONDIK

NOREN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Zuzenketa-orria

NORI

NOR

NORK

NON

NONDIK

NOREN

 

Umeari

Jaioberriari

 

 

 

 

Sistema

Umea

Akats

Txikia

Aita

 

Osakidetzak

Eragozpenak

 

Publikoetan

 

Zilborrestetik

Osakidetzatik

 

Umearen

Nortasunaren

Zalantzaren

Berriaren