www.santurtzieus.com

HERRI KROSA 98 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako, hitz bat hainbat deklinabide kasutan jarri beharko duzu.

En este ejercicio trabajarás la declinación. Para ello deberás poner una palabra en diversos casos de la declinación.

 

Deklina ezazu HERRI KROS hitza ondoko kasuetan.

 

SINGULARRA

PLURALA

NON

   

NOREKIN

   

NONGO

   

NORK

   

NORA

 

   

NOREN

   

NOR

   

NORI

 

   

 

Zuzenketa-orria

 

SINGULARRA

PLURALA

NON

HERRI KROSEAN

HERRI KROSETAN

NOREKIN

HERRI KROSAREKIN

HERRI KROSEKIN

NONGO

HERRI KROSEKO

HERRI KROSETAKO

NORK

HERRI KROSAK

HERRI KROSEK

NORA

HERRI KROSERA

HERRI KROSETARA

NOREN

HERRI KROSAREN

HERRI KROSEN

NOR

HERRI KROSA

HERRI KROSAK

NORI

HERRI KROSARI

HERRI KROSEI