www.santurtzieus.com

GALDEGAIA 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan galdegaia landuko duzu. Horretarako, saia zaitez beheko galderei erantzuten.

En este ejercicio vas a trabajar el orden de palabras en euskara. Para ello, trata de responder a las siguientes preguntas.

 

 

 1. Nor da neska hura? (Miren)

 2. Nor da Miren? (neska hura)

 3. Non bizi da Karmeleren ahizpa? (Gasteiz)

 4. Nor bizi da Gasteizen? (Karmeleren ahizpa)

 5. Zer dauka Edortak poltsikoan (6 euro)

 6. Nork dauzka sei euro poltsikoan? (Edorta)

 7. Non dauka Edortak 6 euro? (poltsiko)

 8. Non dago Xabier? (komun)

 9. Nor dago komunean?

 10. Zertan ari da Koldo? (ikasi)

 11. Nor ari da ikasten? (Koldo)

 12. Nongoak dira Jon eta Karmele? (Paris)

 13. Nortzuk dira Pariskoak? (Jon eta Karmele)

 14. Nondik dator autobus zuri hori? (Cáceres)

 15. Norentzat da gutun hori? (Inés)

 16. Zer behar du Alainek hobeto ikusteko? (betaurreko)

 17. Zertarako behar ditu Jonek betaurrekoak? (hobeto ikusi)

 18. Nork behar ditu betaurrekoak hobeto ikusteko? (Alaine)

 19. Nora doa Kepa Amaiarekin? (autobus)

 20. Nor doa Amaiarekin autobusera? (kepa)

 21. Norekin doa Kepa autobusera? (Amaia)

 22. Nora zoaz gaur arratsaldean? (Bilboko jaiak)

 23. Nondik zatozte? (ospitale)

 24. Non zaudete une honetan? (kafetegi bat)

 25. Nork dauzka nire ariketak? (bizardun hori)

 26. Nori gustatzen zaizkio txurroak? (nire gurasoak)

 27. Eta zuek nongoak zarete? (hemen)

 28. Nork behar du boligrafoa? (neska lodi hura)

 29. Nondik zatoz? (Karmeleren etxea)

 30. Zer gehiago nahi duzu? (arrautze)

 31. Gustatzen zaizu nire gona? (ez)

 32. Nora joan behar duzue? (tren)

 33. Norentzat da opari hori? (nire lagun bat)

 34. Norekin bizi zarete? (gurasoak)

 35. Nork dauzka sarrerak? (lagun batzuk)

 36. Nori jauzi zaio platera? (Karlos)

 37. Nongoa da emakume zahar hura? (Eibar)

 38. Nondik zatozte? (mendi)

 39. Nora joan nahi duzue? (Paris)

 40. Orain non bizi zarete? (etxe hori)

 41. Zertarako behar duzue pintura? (hormak pintatu)

 42. Zertan ari zarete orain? (euskara ikasi)

 43. Norentzat dira jostailu horiek? (umeak)

 44. Nork behar ditu fotokopiak? (mutil hori)

 45. Lanetik zatoz? (ez)

 46. Badaukazu dirurik (bai)

 47. Bakarrik bizi zara? (ez)

 48. Gustatzen zaizkizu arrautza frijituak? (ez)

 49. Zertara zoaz kalera? (ogia erosi)

 50. Kaferik nahi duzue? (ez)

 

Zuzenketa-orria

 

 1. Nor da neska hura? MIREN DA

 2. Nor da Miren? NESKA HURA DA

 3. Non bizi da Karmeleren ahizpa? GASTEIZEN BIZI DA

 4. Nor bizi da Gasteizen? KARMELEREN AHIZPA BIZI DA

 5. Zer dauka Edortak poltsikoan SEI EURO DAUKA

 6. Nork dauzka sei euro poltsikoan? EDORTAK DAUZKA

 7. Non dauka Edortak 6 euro? POLTSIKOAN DAUKA

 8. Non dago Xabier? KOMUNEAN DAGO

 9. Nor dago komunean? INES DAGO

 10. Zertan ari da Koldo? IKASTEN ARI DA

 11. Nor ari da ikasten? KOLDO ARI DA IKASTEN

 12. Nongoak dira Jon eta Karmele? PARISKOAK DIRA

 13. Nortzuk dira Pariskoak? JON ETA KARMELE DIRA

 14. Nondik dator autobus zuri hori? CACERESETIK

 15. Norentzat da gutun hori? INESENTZAT

 16. Zer behar du Alainek hobeto ikusteko? BETAURREKOAK

 17. Zertarako behar ditu Jonek betaurrekoak? HOBETO IKUSTEKO

 18. Nork behar ditu betaurrekoak hobeto ikusteko? ALAINEK BEHAR DITU

 19. Nora doa Kepa Amaiarekin? AUTOBUSERA DOA

 20. Nor doa Amaiarekin autobusera? KEPA DOA

 21. Norekin doa Kepa autobusera? AMAIAREKIN DOA

 22. Nora zoaz gaur arratsaldean? BILBOKO JAIETARA NOA

 23. Nondik zatozte? OSPITALETIK GATOZ

 24. Non zaudete une honetan? KAFETEGI BATEAN GAUDE

 25. Nork dauzka nire ariketak? BIZARDUN HORREK DAUZKA

 26. Nori gustatzen zaizkio txurroak? NIRE GURASOEI GUSTATZEN ZAIZKIE

 27. Eta zuek nongoak zarete? HEMENGOAK GARA

 28. Nork behar du boligrafoa? NESKA LODI HARK BEHAR DU

 29. Nondik zatoz? KARMELEREN ETXETIK N ATOR

 30. Zer gehiago nahi duzu? ARRAUTZE BAT NAHI DUT

 31. Gustatzen zaizu nire gona? EZ ZAIT GUSTATZEN

 32. Nora joan behar duzue? TRENERA JOAN BEHAR DUGU

 33. Norentzat da opari hori? NIRE LAGUN BATENTZAT DA

 34. Norekin bizi zarete? GURASOEKIN BIZI GARA

 35. Nork dauzka sarrerak? LAGUN BATZUEK DAUZKATE

 36. Nori jauzi zaio platera? KARLOSI JAUZI ZAIO

 37. Nongoa da emakume zahar hura? EIBARREKOA DA

 38. Nondik zatozte? MENDITIK GATOZ

 39. Nora joan nahi duzue? PARISERA JOAN NAHI DUGU

 40. Orain non bizi zarete? ETXE HORRETAN BIZI GARA

 41. Zertarako behar duzue pintura? HORMAK PINTZATZEKO

 42. Zertan ari zarete orain? EUSKARA IKASTEN ARI GARA

 43. Norentzat dira jostailu horiek? UMEENTZAT DIRA

 44. Nork behar ditu fotokopiak? MUTIL HORREK BEHAR DITU

 45. Lanetik zatoz? EZ NATOR LANETIK

 46. Badaukazu dirurik? BAI, BADAUKAT

 47. Bakarrik bizi zara? EZ NAIZ BAKARRIK BIZI

 48. Gustatzen zaizkizu arrautza frijituak? EZ ZAIZKIT GUSTATZEN

 49. Zertara zoaz kalera? OGIA EROSTERA NOA

 50. Kaferik nahi duzue? EZ DUGU KAFERIK NAHI