www.santurtzieus.com

DENBORAZKOAK NAHASIAN 4

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan denborazko esaldiak landuko dituzu. Horretarako hainbat esaldi osatu beharko duzu parentesi artean ematen zaizun zatia euskaratuz.

En este ejercicio trabajarás las oraciones temporales. Para ello deberás completar las siguientes frases traduciendo la parte que se te da entre paréntesis.

 

 
 1. Etxera (al ir) ___________________ osaba ikusi dut kalean
 2. Neska hori (al verla)_____________________ urduri jartzen naiz
 3. (Después de comer)_________________ zigarro bat erretzen dut
 4. Eskola (antes de empezar)_____________________ otoitz egiten dugu
 5. Telebista (mientras veo)________________ gozokiak jaten ditut
 6. (Al llegar)_________________ errieta egin digute
 7. Ariketak (hasta que termino)__________________ ez naiz oheratzen
 8. (Hasta que lo ha dicho)_____________________________ ez da gelditu
 9. (Al enamorarse)___________________ tontakeria asko egiten da.
 10. Autobusera (al subir)________________________ ur putzu batean erori da.
 11. (Tan pronto como lo ha visto) ______________________ haserretu egin da.
 12. Klasean (mientras está)____________________ lo egiten du
 13. (Nada más saberlo)___________________________ elizara joan da.
 14. Irakasleak (mientras fotocopia)___________________ gaztelaniaz mintzo dira ikasleak.
 15. Irakasleak (tan pronto lo ha sabido) ___________________________ ikasleei esan die.
 16. Ikasleek (al saberlo) ________________________ barre egin dute.

 

 

Zuzenketa-orria

 1. Etxera JOATEAN osaba ikusi dut kalean
 2. Neska hori IKUSTEAN urduri jartzen naiz
 3. BAZKALDU ONDOREN / ETA GERO zigarro bat erretzen dut
 4. Eskola HASI AURRETIK / BAINO LEHEN otoitz egiten dugu
 5. Telebista IKUSTEN DUDAN BITARTEAN gozokiak jaten ditut
 6. HELTZEAN errieta egin digute
 7. Ariketak BUKATU ARTE ez naiz oheratzen
 8. ESAN ARTE ez da gelditu
 9. MAITEMINTZEAN tontakeria asko egiten da.
 10. Autobusera IGOTZEAN ur putzu batean erori da.
 11. IKUSI BEZAIN LASTER haserretu egin da.
 12. Klasean DAGOEN BITARTEAN lo egiten du
 13. JAKIN BEZAIN LASTER elizara joan da.
 14. Irakasleak FOTOKOPIATZEN DUEN BITARTEAN gaztelaniaz mintzo dira ikasleak.
 15. Irakasleak JAKIN BEZAIN LASTER ikasleei esan die.
 16. Ikasleek JAKITEAN barre egin dute.