www.santurtzieus.com

DENBORAZKOAK –(E)N BITARTEAN 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan denborazko esaldiak landuko dituzu. Horretarako, hainbat galderari erantzun behako diezu denborazko esaldi bat erabiliz. Eskaintzen zaizun zuzenketa-orrian baiezko eta ezezko erantzunak daude; dena dela, zalantzarik baduzu, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás las oraciones temporales. Para ello deberás responder a varias preguntas utilizándolas. En la hoja de corrección que se te ofrece aparecen las respuestas afirmativas y negativas; de todas formas, si tienes dudas, acude al tutor.

 

Eman erantzuna hurrengo galdera hauei:

 

 1. Klasean zauden bitartean, txanpaina edaten duzu?
 2. Lagunekin hitz egiten duzun bitartean, barre egiten duzu?
 3. Dutxatzen zaren bitartean, kantatzen duzu?
 4. Ikasten duzun bitartean, musika entzuten duzu?
 5. Etxeko lanak egiten dituzun bitartean, irratia entzuten duzu?
 6. Euskaltegian zauden bitartean, gaztelaniaz hitz egiten duzu?
 7. Bazkaltzen duzun bitartean, telebista ikusten duzu?
 8. Telebista ikusten duzun bitartean, egunkaria irakurtzen duzu?
 9. Egunkaria irakurtzen duzun bitartean, etxekoekin hitz egiten duzu?
 10. Etxekoekin hitz egiten duzun bitartean, bazkaltzen duzu?

 

 

Zuzenketa-orria

 1. Bai, klasean nagoen bitartean, txanpaina edaten dut.
 2. Ez, klasean nagoen bitartean, ez dut txanpainik edaten.

 3. Bai, lagunekin hitz egiten dudan bitartean, barre egiten dut.
 4. Ez, lagunekin hitz egiten dudan bitartean, ez dut barre egiten.

 5. Bai, dutxatzen naizen bitartean, kantatzen dut.
 6. Ez, dutxatzen naizen bitartean, ez dut kantatzen.

 7. Bai, ikasten dudan bitartean, musika entzuten dut.
 8. Ez, ikasten dudan bitartean, ez dut musika entzuten.

 9. Bai, etxeko lanak egiten ditudan bitartean, irratia entzuten dut.
 10. Ez, etxeko lanak egiten ditudan bitartean, ez dut irratia entzuten.

 11. Bai, euskaltegian nagoen bitartean, gaztelaniaz hitz egiten dut.
 12. Ez, euskaltegian nagoen bitartean, ez dut gaztelaniaz hitz egiten.

 13. Bai, bazkaltzen dudan bitartean, telebista ikusten dut.
 14. Ez, bazkaltzen dudan bitartean, ez dut telebista ikusten.

 15. Bai, telebista ikusten dudan bitartean, egunkaria irakurtzen dut.
 16. Ez, telebista ikusten dudan bitartean, ez dut egunkaria irakurtzen.

 17. Bai, egunkaria irakurtzen dudan bitartean, etxekoekin hitz egiten dut.
 18. Ez, egunkaria irakurtzen dudan bitartean, ez dut etxekoekin hitz egiten.

 19. Bai, etxekoekin hitz egiten dudan bitartean, bazkaltzen dut.

Ez, etxekoekin hitz egiten dudan bitartean, ez dut bazkaltzen.