www.santurtzieus.com

DENBORAZKOAK –(E)N BITARTEAN 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan denborazko esaldiak landuko dituzu. Horretarako denborazko esaldiak sortu beharko dituzu emandako bi zatiak lotuz. Adibide bat emango dizugu nola egin behar duzun ikusteko.

En este ejericicio trabajarás las oraciones temporales. Para ello deberás crear oraciones temporales uniendo las dos partes que se te dan. Tienes un ejemplo para que sepas cómo hacerlo.

 

Ereduari jarraituz, elkar itzazu esaldiak:

Adib.: Xirulariak txirula jo / tinbala jo

Xirulariak txirula jotzen duen bitartean, tinbala jotzen du

 
 1. Kalean musika jo / dantza egin
 2. Dantza egin / dirua eskatu
 3. Dirua eskatu / txapela kendu
 4. Txapela kendu / makurtu
 5. Makurtu / irribarre egin
 6. Irribarre egin / hortzak erakutsi
 7. Hortzak erakutsi / txirula jo ez

 

 

Zuzenketa-orria

 1. Kalean musika jotzen duen bitartean, dantza egiten du.
 2. Dantza egiten duen bitartean, dirua eskatzen du.
 3. Dirua eskatzen duen bitartean, txapela kentzen du.
 4. Txapela kentzen duen bitartean, makurtu egiten da.
 5. Makurtzen den bitartean, irribarre egiten du.
 6. Irribarre egiten duen bitartean, hortzak erakusten ditu.
 7. Hortzak erakusten dituen bitartean, ez du txirula jotzen.