www.santurtzieus.com

DENBORAZKOAK –(E)NEAN 3

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan denborazko esaldiak landuko dituzu. Horretarako, esaldiak sortu beharko dituzu emandako bi zatiak ereduan bezala lotuz.

En este ejercicio trabajarás las oraciones temporales. Para ello deberás crear frases uniendo, como en el ejemplo, las dos partes.

 

Ereduari jarraituz, esaldiak egin

Adib.: Etxera goaz / Maite ikusten dugu

Etxera goazenean, Maite ikusten dugu

 

 1. Mendian dabil / belarra zapaltzen du
 2. Irakasleei esan diegu / biziki poztu dira
 3. Ikasgaia ikusten dut / kalera joango naiz
 4. Okaranak jaten ditut / kakalarria sartzen zait
 5. Etxetik irteten zara / berandu izaten da
 6. Gitarra jo du / soka askatu zaio
 7. Retegik partidua galdu du / negarrez hasi da
 8. Negar egiten dut / buruko mina jartzen zait
 9. Gu menditik jaitsi / Getarian afaldu
 10. Haiek baserritik etorri / txirringa konpondu
 11. Mikelek bazkaldu du / eskutitza etorri

 

 

Zuzenketa-orria

 1. Mendian dabilenean, belarra zapaltzen du
 2. Irakasleei esaten diegunean, biziki pozten dira
 3. Ikasgaia ikasten dudanean, kalera joango naiz
 4. Okaranak jaten ditudanean, kakalarria sartzen zait
 5. Etxetik irteten zarenean, berandu izaten da
 6. Gitarra jotzen duenean, soka askatzen zaio
 7. Retegik partidua galtzen duenean, negarrez hasten da
 8. Negar egiten dudanean, buruko mina jartzen zait
 9. Gu menditik jaisten garenean, Getarian afaltzen dugu
 10. Haiek baserritik etortzen direnean, txirringa konponduko dute
 11. Mikelek bazkaldu duenean, eskutitza etorri da