www.santurtzieus.com

DEKLINABIDEA 3

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako, zuzen itzazu okerrak.

En este ejercicio trabajarás la declinación. Para ello, corrige los errores de las siguientes frases.

 

 

 1. Nor da neska hori altua?

 2. Non bizi da emakume hura lodia?

 3. Nortzuk dira neskak gazte horiek?

 4. Mutila gazte hori Bartzelonako da

 5. Ni herri batean txikia bizi naiz

 6. Josune etxe zurian hori bizi da

 7. Gu ere hiria handi batean bizi gara

 8. Neska hori argala ere kale honetan bizi da

 9. Joseba pisu berria batean bizi da

 10. Zein etxean bizi zara?

 11. Non dago umea? Umea komunan dago

 12. Nor dago sukaldean? Ama sukaldean dago

 13. Gu gaur nekatutak gaude

 14. Zein kalean bizi zarete?

 15. Zein pisutan bizi zara? Hirugarrenan

 

Zuzenketa-orria

 1. Nor da neska ALTU hori?

 2. Non bizi da emakume lodi HURA?

 3. Nortzuk dira neska gazte horiek?

 4. Mutil gazte hori BartzelonakoA da

 5. Ni herri TXIKI batean bizi naiz

 6. Josune etxe zuri HORRETAN bizi da

 7. Gu ere hiri handi batean bizi gara

 8. Neska ARGAL hori ere kale honetan bizi da

 9. Joseba pisu berri batean bizi da

 10. Zein etxeTan bizi zara?

 11. Non dago umea? Umea komunEan dago

 12. Nor dago sukaldean? Ama dago sukaldean

 13. Gu gaur nekatuta gaude

 14. Zein kaleTan bizi zarete?

 15. Zein pisutan bizi zara? HirugarrenEan