www.santurtzieus.com

DEKLINABIDEA 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako beheko esaldietan hutsuneak bete beharko dituzu.

En este ejercicio trabajarás la declinación. Para ello deberás completar las siguientes frases.

 

 

 1. ________________ da sukaldeko atea: hau ala hori?

 2. Zein da kaleko atea: horkoa____________hangoa?

 3. Zein_____________bizi dira? (etxe)

 4. Gu______________pisuan bizi gara (1.)

 5. Zu ere______________pisuan bizi zara, ezta? (4.)

 6. Hango emakume hura____________pisuan bizi da (7.)

 7. Ez naiz____________pisuan bizi, seigarrenean baizik (5.)

 8. Emakume argal hori_______________pisukoa da (10.)

 9. Zuek___________bizi zarete? Hirugarrenean (zein pisu)

 10. Zein____________bizi zara? Iturribide kalean (kalea)

 11. Zein pisutan da: _____________ala hirugarrenean (2.)

 12. Non dago aita? Aita__________dago

 13. Non ____________orain? Orain etxean nago

 14. Gaur oso triste____________________ (ni)

 15. Gaur oso________________ nago (nekatu)

 16. Nor___________komunean? Ana dago komunean

 17. Aitite (aitona) ez dago ___________________ (etxea)

 18. Ni ez __________________ konforme

 19. Kristal hori _________________dago (apurtu)

 20. Atea zabalik __________________

 21. Ura oso hotz ______________

 22. Zu beti ilargian __________________

 23. Ez________________oso lasai (ni)

 24. Amama (amona) ere ________________dago (sukaldea)

 25. __________________daude umeak? Umeak kalean daude

 26. Gurasoak atarian___________________

 27. Sukaldeko leihoak_________________daude (itxi)

 28. Umeak pozik_________________

 29. Gu ere zutik___________________

 30. Gu ere ez __________________konforme

 31. Ez____________nekatuta? (zuek)

 32. Nire ustez, oker_____________________(zuek)

 33. Gaixorik__________________ala? (zu)

 34. _________________oso gustura gaude (egongela)

 

Zuzenketa-orria

 

 1. ZEIN da sukaldeko atea: hau ala hori?

 2. Zein da kaleko atea: horkoa ALA hangoa?

 3. Zein ETXETAN bizi dira? (etxe)

 4. Gu LEHENENGO pisuan bizi gara

 5. Zu ere LAUGARREN pisuan bizi zara, ezta?

 6. Hango emakume hura ZAZPIGARREN pisuan bizi da

 7. Ez naiz BOSGARREN pisuan bizi, seigarrenean baizik

 8. Emakume argal hori HAMARGARREN pisukoa da

 9. Zuek ZEIN PISUTAN bizi zarete? Hirugarrenean

 10. Zein KALETAN bizi zara? Iturribide kalean

 11. Zein pisutan da: BIGARRENEAN ala hirugarrenean

 12. Non dago aita? Aita HAN dago

 13. Non ZAUDE orain? Orain etxean nago

 14. Gaur oso triste NAGO

 15. Gaur oso NEKATUTA nago

 16. Nor DAGO komunean? Ana dago komunean

 17. Aitite (aitona) ez dago ETXEAN

 18. Ni ez NAGO konforme

 19. Kristal hori APURTUTA dago

 20. Atea zabalik DAGO

 21. Ura oso hotz DAGO

 22. Zu beti ilargian ZAUDE

 23. Ez NAGO oso lasai

 24. Amama (amona) ere SUKALDEAN dago

 25. NON daude umeak? Umeak kalean daude

 26. Gurasoak atarian DAUDE

 27. Sukaldeko leihoak ITXITA daude

 28. Umeak pozik DAUDE

 29. Gu ere zutik GAUDE

 30. Gu ere ez GAUDE konforme

 31. Ez ZAUDETE nekatuta?

 32. Nire ustez, oker ZAUDETE

 33. Gaixorik ZAUDE ala?

 34. EGONGELAN oso gustura gaude