www.santurtzieus.com

DEKLINABIDEA 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako hainbat esaldi itzuli beharko duzu.

En este ejercicio trabajarás la declinación. Para ello deberás traducir varias frases.

 

Itzul itzazu hurrengo esaldiak:

 1. Tu madre, a las tres, viene de casa al euskaltegi a traerte el bocadillo.
 2. El perro del vecino está dormido de lunes a viernes.
 3. El perro del vecino no come a las dos.
 4. Hoy tenemos cumpleaños a las diez menos cuarto en el euskaltegi.
 5. Este euskaltegi es de los santurtziarras.
 6. El euskaltegi de los santurtziarras está muy limpio.
 7. Jon es cartero.
 8. Jon es el cartero de la abuela.
 9. Jon es el cartero de la abuela de Josune.
 10. Jon es el cartero de la abuela de la amiga de Josune.
 11. Jon es el cartero de la abuela de la amiga de la vecina de Josune.

 

 

Zuzenketa-orria

 1. Tu madre, a las tres, viene de casa al euskaltegi a traerte el bocadillo.
 2. ZURE AMA HIRURETAN ETXETIK EUSKALTEGIRA ETORTZEN DA OGITARTEKOA EKARTZERA.

 3. El perro del vecino está dormido de lunes a viernes.
 4. BIZILAGUNAREN TXAKURRA LOTAN EGOTEN DA ASTELEHENETIK OSTIRALERA.

 5. El perro del vecino no come a las dos.
 6. BIZILAGUNAREN TXAKURRAK EZ DU ORDU BIETAN JATEN.

 7. Hoy tenemos cumpleaños a las diez menos cuarto en el euskaltegi.
 8. GAUR HAMARRAK LAURDEN GUTXITAN URTEBETETZEA OSPATUKO DUGU EUSKALTEGIAN.

 9. Este euskaltegi es de los santurtziarras.
 10. EUSKALTEGI HAU SANTURTZIARRENA DA.

 11. El euskaltegi de los santurtziarras está muy limpio.
 12. SANTURTZIARREN EUSKALTEGIA OSO GARBI DAGO.

 13. Jon es cartero.
 14. JON POSTARIA DA.

 15. Jon es el cartero de la abuela.
 16. JON AMONAREN POSTARIA DA.

 17. Jon es el cartero de la abuela de Josune.
 18. JON JOSUNEREN AMONAREN POSTARIA DA.

 19. Jon es el cartero de la abuela de la amiga de Josune.
 20. JON JOSUNEREN LAGUNAREN AMONAREN POSTARIA DA.

 21. Jon es el cartero de la abuela de la amiga de la vecina de Josune.

JON JOSUNEREN BIZILAGUNAREN LAGUNAREN AMONAREN POSTARIA DA.