www.santurtzieus.com

ARI NAIZ 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabideko ARI IZAN landuko duzu. Horretarako beheko galderei erantzun behar diezu, parentesi artean doan elementua erabiliz.

En este ejercicio trabajarás la forma ARI IZAN. Para ello deberás responder a las siguientes preguntas usando el elemento que va entre paréntesis.

 

 
 1. Zertan ari da Ander? (irakurri)

 2. Zertan ari da Itziar? (abestu)

 3. Zertan ari dira umeak? (jolastu)

 4. Zertan ari zara? (idatzi)

 5. Zertan ari naiz? (lan egin)

 6. Zertan ari zarete? (pintatu)

 7. Zertan ari gara? (bazkaldu)

 8. Nortzuk ari dira paseatzen? (guraso)

 9. Nor ari da lanean? (ni)

 10. Nortzuk ari dira euskara ikasten? (gu)

 

 

Zuzenketa-orria

 1. Zertan ari da Ander?

 2. IRAKURTZEN ARI DA

 3. Zertan ari da Itziar?

 4. ABESTEN ARI DA

 5. Zertan ari dira umeak?

 6. JOLASTEN ARI DIRA

 7. Zertan ari zara?

 8. IDAZTEN ARI NAIZ

 9. Zertan ari naiz?

 10. LAN EGITEN ARI ZARA

 11. Zertan ari zarete?

 12. PINTATZEN ARI GARA

 13. Zertan ari gara?

 14. BAZKALTZEN ARI ZARETE

 15. Nortzuk ari dira paseatzen?

 16. GURASOAK ARI DIRA PASEATZEN

 17. Nor ari da lanean?

 18. NI ARI NAIZ LANEAN

 19. Nortzuk ari dira euskara ikasten?

GU ARI GARA EUSKARA IKASTEN