www.santurtzieus.com

ADITZ LOKUZIOAK 4

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan zenbait aditz lokuzioren aspektua landuko duzu. Horretarako, bete itzazu beeko esaldietako hutsuneak

En este ejercicio vas a trabajar el aspecto de ciertas locuciones verbales. Para ello, rellena lo huecos de las frases siguientes.

 

 

 1. Kostatu zaigu, baina azkenean.............................(he podido hacerlo)

 2. Zorionez, garaiz..............................(he podido terminarlos)

 3. Zorionez, berarekin......................................(hemos podido hablar)

 4. Asko kostatu zaio, baina garaiz..........................(ha podido llegar)

 5. Orain arte gurasoen etxean....................................(he vivido)

 6. Hemendik aurrera etxe honetan.............................(viviremos)

 7. Hemen oso gustura...............................eta nire senarra ere bai (vivo)

 8. Orain arte bakarrik....................................(he vivido)

 9. Istripu bat eduki du, baina ez kezkatu.......................(que está vivo)

 10. Enekok............................etxean geratu ( ha preferido)

 11. Nik............................gauzak argi utzi (prefiero)

 12. Azkenean.............................berriro egin (hemos preferido)

 13. Beharbada...........................baina saiatuko gara (no podremos)

 14. Eta Jon? Ez dakit, beharbada.........................(no ha podido venir)

 15. Oso errazak dira, baina...............................(no los he podido hacer)

 16. Beharbada ona da baina................................(no ha querido probar)

 17. Kostatu zaigu, baina................................(ha merecido la pena)

 18. Niri tituluak ez dit ezertarako........................(no me ha servido de nada)

 19. Zertan aritu zara orain arte?.................................(viendo la televisión)

 20. Ezin izan naiz lehenago etorri............................eta (he estado estudiando)

 21. Orain...........................bihar azterketa dauka eta (estará estudiando)

 22. Normalean ordu honetan telebista..........................(suelo estar viendo)

 

Zuzenketa-orria

 

 1. Kostatu zaigu, baina azkenean EGIN AHAL IZAN DUT

 2. Zorionez, garaiz BUKATU AHAL IZAN DITUT

 3. Zorionez, berarekin HITZ EGIN AHAL IZAN DUGU

 4. Asko kostatu zaio, baina garaiz HELDU AHAL IZAN DA

 5. Orain arte gurasoen etxean BIZI IZAN NAIZ

 6. Hemendik aurrera etxe honetan BIZI IZANGO GARA

 7. Hemen oso gustura BIZI NAIZ eta nire senarra ere bai

 8. Orain arte bakarrik BIZI IZAN NAIZ

 9. Istripu bat eduki du, baina ez kezkatu BIZIRIK DAGO ETA

 10. Enekok NAHIAGO IZAN DU etxean geratu

 11. Nik NAHIAGO DUT gauzak argi utzi

 12. Azkenean NAHIAGO IZAN DUGU berriro egin

 13. Beharbada EZIN IZANGO DUGU baina saiatuko gara

 14. Eta Jon? Ez dakit, beharbada EZIN IZAN DA ETORRI

 15. Oso errazak dira, baina EZIN IZAN DITUT EGIN

 16. Beharbada ona da baina EZ DU DASTATU NAHI IZAN

 17. Kostatu zaigu, baina MEREZI IZAN DU

 18. Niri tituluak ez dit ezertarako BALIO IZAN

 19. Zertan aritu zara orain arte? TELEBISTA IKUSTEN ARI IZAN NAIZ

 20. Ezin izan naiz lehenago etorri IKASTEN ARI IZAN NAIZ eta

 21. Orain IKASTEN ARI IZANGO DA bihar azterketa dauka eta

 22. Normalean ordu honetan telebista IKUSTEN ARI IZATEN NAIZ