www.santurtzieus.com

ADITZ LOKUZIOAK 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan zenbait aditz lokuzio landuko dituzu (nahi, behar, balio...). Horretarako, bete itzazu hutsuneak.

En este ejercicio vas a trabajar ciertas locuciones verbales (nahi, behar, balio...). Para ello, rellena los huecos de las siguientes frases.

 

 
 1. Nik kafesnea nahi................
 2. ...................nahi duzu? (ardo)
 3. Esnerik nahi......................? (zu)
 4. Nik ez...........................sagarrik nahi; laranjak nahi......................
 5. Zuk ez........................bananarik nahi; madariak nahi.....................
 6. Jonek ez....................angularik nahi; txipiroiak nahi..........................
 7. .......................nahi du gehiago? (nor)
 8. Nik ere pastelak nahi............................
 9. Nolakoak nahi............................; luzeak ala laburrak? (zu)
 10. Guk ez......................tortillarik nahi; kroketak nahi...........................
 11. Zuek ez.......................garbantzurik nahi; indabak nahi.........................
 12. Langileek ez.............................grebarik nahi; oporrak nahi....................
 13. Zer nahi.........................horiek?
 14. .......................ez dugu kaferik nahi
 15. ......................arrautza frijituak nahi dituzte (umeak)
 16. Zer gehiago nahi................................? (zuek)
 17. Ikusi nahi...............................erantzunak? (zuek)
 18. Zenbat balio............................honek?
 19. Zer behar......................, ba? (zuk)
 20. Aspirina bat behar.........................(nik)
 21. Zein nahiago.....................; hau ala bestea? (zuek)
 22. Zer egin nahi.......................ba? (zuk)
 23. Zenbat egun behar............................(zuk)
 24. Ez ......................ezer egin nahi (haiek)
 25. Bulegora itzuli behar......................(nik)
 26. Nik nahiago..........................behean egon
 27. Nortzuek etorri nahi....................nirekin?
 28. Zer hartu nahi...........................? (zuk)
 29. Zer egin behar...........................ba? (zuek)
 30. Euskara ikasi behar..........................(nik)
 31. Zurekin hitz egin behar...................(nik)
 32. .....................ez du ezer esan nahi (hori)
 33. Orain euskarazko ariketak egin behar....................(nik)
 34. Zenbat egun behar...............................(zuk)

 

 

Zuzenketa-orria

 1. Nik kafesnea nahi DUT
 2. ARDORIK nahi duzu?
 3. Esnerik nahi DUZU ?
 4. Nik ez DUT sagarrik nahi; laranjak NAHI DITUT
 5. Zuk ez DUZU bananarik nahi; madariak nahi DITUZU
 6. Jonek ez DU angularik nahi; txipiroiak nahi DITU
 7. NORK nahi du gehiago?
 8. Nik ere pastelak nahi DITUT
 9. Nolakoak nahi DITUZU; luzeak ala laburrak?
 10. Guk ez DUGU tortillarik nahi; kroketak nahi DITUGU
 11. Zuek ez DUZUE garbantzurik nahi; indabak nahi DITUZUE
 12. Langileek ez DUTE grebarik nahi; oporrak nahi DITUZTE
 13. Zer nahi DUTE horiek?
 14. GUK ez dugu kaferik nahi
 15. UMEEK arrautza frijituak nahi dituzte
 16. Zer gehiago nahi DUZUE ?
 17. Ikusi nahi DITUZUE erantzunak?
 18. Zenbat balio DU honek?
 19. Zer behar DUZU , ba?
 20. Aspirina bat behar DUT
 21. Zein nahiago DUZUE ; hau ala bestea?
 22. Zer egin nahi DUZU ba?
 23. Zenbat egun behar DUZU
 24. Ez DUTE ezer egin nahi
 25. Bulegora itzuli behar DUT
 26. Nik nahiago DUT behean egon
 27. Nortzuek etorri nahi DUTE nirekin?
 28. Zer hartu nahi DUZU ?
 29. Zer egin behar DUZUE ba?
 30. Euskara ikasi behar DUT
 31. Zurekin hitz egin behar DUT
 32. HORREK ez du ezer esan nahi
 33. Orain euskarazko ariketak egin behar DITUT
 34. Zenbat egun behar DUZU