www.santurtzieus.com

NOLAKOA DA IÑIGO?

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan entzumena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua entzun eta erantzun galderei.

Testua entzuteko behera ekarri leiho hau eta materialen atalean "Entzutezko testuak - Textos de audio" karpetan bilatu.

En este ejercicio trabajarás la comprensión oral. Para ello deberás escuchar el texto correspondiente al ejercicio y responder a las preguntas.

Para escuchar el texto minimiza esta ventana y, en el apartado de materiales, búscalo en la carpeta "Entzutezko testuak - Textos de audio".

 

 

Erantzun hurrengo galderei:

 1. Umea Jonena da?

 2.  

 3. Noren begiak ditu umeak?

 4.  

 5. Ile kizkurra norena da?

 6.  

 7. Norenak dira belarriak?

 8.  

 9. Norena da sudurra?

 10.  

 11. Norenak dira hortz itsusiak?

 12.  

 13. Norena da irribarrea?

 

 

Zuzenketa-orria

Erantzun hurrengo galderei

 1. Umea Jonena da?
 2. EZ, PEDRORENA DA

 3. Noren begiak ditu umeak?
 4. DOLORESEN BEGIAK DITU

 5. Ile kizkurra norena da?
 6. JONENA DA

 7. Norenak dira belarriak?
 8. JULIORENAK DIRA

 9. Norena da sudurra?
 10. DOLORESENA DA

 11. Norenak dira hortz itsusiak?
 12. JULIANARENAK DIRA

 13. Norena da irribarrea?

BEREA DA / IÑIGORENA DA