www.santurtzieus.com

etxe bat alokatzen 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan entzumena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua entzun eta bete hutsuneak.

Testua entzuteko behera ekarri leiho hau eta materialen atalean "Entzutezko testuak - Textos de audio" karpetan bilatu.

En este ejercicio trabajarás la comprensión oral. Para ello deberás escuchar el texto correspondiente al ejercicio y rellena los huecos.

Para escuchar el texto minimiza esta ventana y, en el apartado de materiales, búscalo en la carpeta "Entzutezko testuak - Textos de audio".

 

 

Hutsuneak bete:

Ring-ring

Bai esan

Kaixo. Martin Irigoien etxean _______

Bai, ni _____. Nor ______, ba?

Begira. Arantza da nire izena eta _________ iragarki bat ________ ____. Etxebizitza bat alokatu nahi ______, ezta?

Bai, hala da. Informazioa ______ duzu?

Bai, mesedez. Zenbat gela ______ guztira?

Begira: ____ logela, ________, egongela eta komun ___ ditu. Ah, ______ ere badu.

Eta...zenbat _____ karratu dira?

_____ direla uste dut

________ badu?

Ez, _______ ez du, baina _______ txiki bat bai

Zer prezio du?

Garestitxoa da, _________ pezeta; baina abantaila handiak ditu; oso toki ______ dago, Donostia _____. Parte zaharra ere ______ du; dendak, autobusak eta _________ guztiak oso _______ ditu.

Bai, baina _________ iruditzen zait. __________ badu?

Ez, ez; _______ dago

Beste gauza bat: ______ guztiak ________ begira daude?

Bai, noski, ______ guztiak daude_______ begira. Ez du gelarik patio aldera

Eta ________ eta _________ baditu?

Begira. ________ badu, baina _________ ez. Eskailerako gastuak ere ez dira garestiak: _________ pezeta besterik ez.

 

 

Zuzenketa-orria

Ring-ring

Bai esan

Kaixo. Martin Irigoien etxean DAGO

Bai, ni NAIZ. Nor ZARA, ba?

Begira. Arantza da nire izena eta EGUNKARIAN iragarki bat IRAKURRI DUT. Etxebizitza bat alokatu nahi DUZU, ezta?

Bai, hala da. Informazioa NAHI duzu?

Bai, mesedez. Zenbat gela DITU guztira?

Begira: LAU logela, SUKALDEA, egongela eta komun BI ditu. Ah, BALKOIA ere badu.

Eta...zenbat METRO karratu dira?

120 direla uste dut

GARAJERIK badu?

Ez, GARAJERIK ez du, baina GANBARA txiki bat bai

Zer prezio du?

Garestitxoa da, 35 MILA pezeta; baina abantaila handiak ditu; oso toki ONEAN dago, Donostia ERDIAN. Parte zaharra ere HURBIL du; dendak, autobusak eta ZERBITZU guztiak oso GERTU ditu.

Bai, baina GARESTITXOA iruditzen zait. ALTZARIRIK badu?

Ez, ez; HUTSIK dago

Beste gauza bat: GELA guztiak KALERA begira daude?

Bai, noski, GELA guztiak daude KALERA begira. Ez du gelarik patio aldera

Eta BEROGAILU eta TELEFONOA baditu?

Begira. BEROGAILUA badu, baina TELEFONORIK ez. Eskailerako gastuak ere ez dira garestiak: BI MILA pezeta besterik ez.