Aurkezpena

Gaia aukeratzen

Idazlanaren egitura

Puntuazioa

Egokitasuna

Arazoei nola egin aurre

Adibide komentatua

Ariketa zenbait

Ebaluazioa