www.santurtzieus.com

3HE: LEHEN EREDUA (2001)

 

Iturria:  IVAP Herri-Administrazioetako Hizkuntza-Eskakizunal Azterketa-Ereduak. 2001.

3HE. Lehen eredua. 63 - 66 orr.

 

IRAKURMENA

TEKNIKA: Cloze-testa

 

NBE, PATRIKA HUTSIK ETA ESTATU BATUEN MENPE

Aspaldiko kontua da Nazio Batuen Erakundea (NBE) birmoldatzearena, baina inoiz ez da gauzatu. Aldaketa handiak egiteko .......1.........daude, baina oraingoz Kofi Annan NBEko Idazkari Nagusiak 100 orrialdeko ...............2............ proposatzen duen erreforma funtsean pertsonalaren murrizketari.............3................; batez ere, epe laburrean erretiroa hartuko.......4........ edo beste erakunde batzuetara eraman ahal direnei begira eginda dago. Horrez gain, EEBBek jarri beharreko diruak..............5............handia izango du moldaketetan.

NBEko urteko aurrekontua gaur egun 364.000 milioi pezetakoa da. Zorrek, ..........6........erakundearen jarduera erabat........7..............dute. Testuinguru horretan ulertu behar da Kofi Annnanek aurrekontuetan egin nahi dituen murrizketak,...........8.........luzera egungo aurrekontuak 224.000 milioi pezetan utzi nahi baititu. ...............9............ekonomian bizi da ia NBE, eta horren ..........10..........nagusia da Estatu Batuek ez dutela dagokien diru kopurua ordaintzen. NBEren ...........11........, Estatu batuek 238.000 milioi pezeta ordaindu behar dituzte urtero, baina haien ustez dagokien kopurua 114.660 milioi pezatakoa da.

EEBBetan –Munduko herrialde boteretsuena eta NBEko................12............kapitalista garrantzitsuena -inork ez du sinisten "burokratizatutako" eta "botere eta ardura gehiegi" duen.............13..........batean. estatu Batuetako klase politikoak NBEri...........14..........zizkionetik Somalian eta Bosnian izandako porrotak, inor ez da erakundearen irudia bere.........15........ekartzeko gai izan. Orain Annani zaila zaio gizarte estatubatuarrak NBE ondo......16........

Estatu Batuek bere administrazioaren erreforman erabilitako.........17..........liberalak erabili nahi dituzte NBEn ............18..........Arau bat da nagusi:............19...........hobetzeko, sektore publikoaren partehartzea gutxitzea. Baina................20..............bada beste arrazoi bat: NBE ahultzeko ahalegina,...............21...............aberatsago diren moduan, merkatuaren legeak bakarrik.........24........duen mundu batean ere herrialde aberatsenen txikienekiko presio...........25..........gero eta indartsuagoak izango dira. Horrela, EEBBen interesen aurka, NBE multilateralista den erakunde beharrenetako da munduan,........26.........., Batzar Nagusian Kide bakoitzeko boto bat.

Bestalde, askotariko proiektu honen...........27.........defendatzea ez da lan samurra,........28.........kontuan hartzen badugu bere Kontseilu Nagusia bost kide iraunkorrez osatua...............29........... Bigarren Mundu Gerra irabazi zuten...............30............dira: Estatu batuak, Errusia,Txina, Frantzia eta Erresuma batua. Kontseilu hori erabakigune...........31.........da eta bere anakronismoa behin eta berriz azpimarratu izan da............32........., egungo nazioarteko markoak eta indar harremanek ez dute.............33.........duela 40 urtekoarekin. Horregatik, Kontseilu Nagusia organo demokratikoagoa, legitimoagoa eta errepresentatiboagoa egiteko........34.......dago. Baina edozein erreforma proiektuk aurrera egin................35..........., NBE osatzen duten 185 kideetako bi herenen............36...........izan behar da, Kontseilu Nagusia osatzen duten bost kideak.........37..........

Hori horrela, NBEn ........38..........pentsatzen dute guztiek: azkenean EEBBen nahiak...........39..........dira, diru gutxiago ordainduko dute baina eragin maila berbera mantendu. ...................40.........., Europako Batasunaren ordezkarien protesta ozen........41........da NBEn, kontinente zaharreko herrialdeek NBEko aurrekontuen %35 ordaintzen.........42......... Garapenean dauden herrialdeak ere kezkatuta agertu dira, aurrekontuen ..........43........batez ere garapen proiektuetan nabarmenduko..........44........baitaude. Erronka handia da, baina Kofi Annan.........45..........erabat egokitua eta prestatua dagoela..........46.........2000.urterako deialdi berezia egin du Milurteko XXI. menderako? Berrikuntzak mundu.......49........egiazko gobernu bat bultzatu behar du, ala munduko agentzia humanitariorik .........50........sortu behar da?

Antoni Cruañas

ARGIA aldizkaria, 1997ko abendua

Egokitua

 

1.

 1. aitzakiak
 2. ohiturak
 3. zozketak
 4. asmoak

2.

 1. txartelean
 2. txostenean
 3. ziurtagirian
 4. gutunean

3.

 1. darraio
 2. dario
 3. dagokio
 4. dabilkio

4.

 1. diotenei
 2. zaienei
 3. dutenei
 4. dienei

5.

 1. zeresan
 2. harreman
 3. antz
 4. aukera

6.

 1. alegia
 2. ordea
 3. areago
 4. beraz

7.

 1. burutzen
 2. leuntzen
 3. askatzen
 4. oztopatzen

8.

 1. bolada
 2. egitasmo
 3. epe
 4. aro

9.

 1. distira
 2. porrot
 3. dardara
 4. zabalkunde

10.

 1. arrazoi
 2. egoera
 3. ondorio
 4. ordezko

11.

 1. truke
 2. eskuz
 3. bidez
 4. ustez

12.

 1. auzokide
 2. senide
 3. kide
 4. ikusle

13.

 1. auzune
 2. erakunde
 3. aurkibide
 4. zerrenda

14.

 1. inguratu
 2. itsatsi
 3. leporatu
 4. hurreratu

15.

 1. zilegira
 2. lehenengora
 3. egokira
 4. onera

16.

 1. hartzeari
 2. hartzeko
 3. hartzea
 4. hartzean

17.

 1. tarte
 2. eremu
 3. indarkeria
 4. neurri

18.

 1. ere
 2. alegia
 3. aldiz
 4. ordea

19.

 1. eragingarria
 2. eraginkortasuna
 3. eraginkizuna
 4. eraginduna

20.

 1. hegalean
 2. ertzean
 3. gailurrean
 4. sakonean

21.

 1. are
 2. ahalik
 3. baldin
 4. zeren

22.

 1. inguruan
 2. arabera
 3. bidez
 4. bitartean

23.

 1. ez eta
 2. harik eta
 3. gero eta
 4. baizik eta

24.

 1. agintzen
 2. jakiten
 3. abiatzen
 4. frogatzen

25.

 1. zereginak
 2. neurriak
 3. giltzarriak
 4. baimenak

26.

 1. betiere
 2. hots
 3. halaber
 4. haatik

27.

 1. poztasuna
 2. hiritartasuna
 3. antzutasuna
 4. sinesgarritasuna

28.

 1. batez beste
 2. batez ere
 3. bestalde
 4. ezinbestean

29.

 1. dagoelako
 2. dago
 3. dagoela
 4. dagoelarik

30.

 1. bakelekuak
 2. inguruneak
 3. herrialdeak
 4. eremuak

31.

 1. hutsala
 2. gorena
 3. gajoa
 4. jasoa

32.

 1. hau da
 2. halere
 3. beharbada
 4. apika

33.

 1. eraginik
 2. zerikusirik
 3. baldintzarik
 4. esanahirik

34.

 1. ahalegina
 2. aitzakia
 3. beldurra
 4. premia

35.

 1. dakion
 2. diezaion
 3. dezan
 4. dadin

36.

 1. erasoa
 2. adostasuna
 3. lehiaketa
 4. iritzia

37.

 1. aparteko
 2. kabuz
 3. gain
 4. barne

38.

 1. ugari
 2. hainbat
 3. berdintsu
 4. aski

39.

 1. baztertuko
 2. beteko
 3. arbuiatuko
 4. trufatuko

40.

 1. halere
 2. hala nola
 3. gainera
 4. batik bat

41.

 1. onartu
 2. ikusi
 3. nabaritu
 4. entzun

42.

 1. baitituzte
 2. baitute
 3. baitizkio
 4. baitizkie

43.

 1. ikerkuntza
 2. lorpena
 3. agerpena
 4. mozketa

44.

 1. denez
 2. delarik
 3. delakoan
 4. delako

45.

 1. horrengan
 2. hor
 3. horretara
 4. hortik

46.

 1. dihardu
 2. dirudi
 3. dirau
 4. dario

47.

 1. biltzeko
 2. laburtzeko
 3. ezeztatzeko
 4. bururatzeko

48.

 1. zurrumurrua
 2. hizka-mizka
 3. epaia
 4. eztabaida

49.

 1. aldeko
 2. itxurako
 3. mailako
 4. saileko

50.

 1. handienean
 2. handirik
 3. handietan
 4. handiena
   

 

IDAZMENA

TEKNIKA: ariketa

GAIA: TABERNAK ETA ORDUTEGI BERRIA

 

Oñati. Goizaldeko 4ak gutxi gora-behera.

 

Ehunka lagun, pankarta aurrean zutela, manifestaldian. "Alkate honekin ez goaz inora" eta "Mozkortzeko eskubidea" moduko oihuekin. 

 

Ertzaintza agertu eta eguna zabaltzerainoko jaleoa, tiro eta guzti. Horren guztiaren arrazoia? Tabernak lehenago ixteko agindua indarrean jartzea.

 

 

Jaurlaritzak ezarritako ordutegi berriak ostalaritzako negozio mota guztietan du eragina. Orokorrean, honako hau litzateke:

 

Degustazioak, txokolategiak... gaueko 10,30ak

Tabernak, jatetxeak, kafetegiak, elkarte gastronomikoak... gaueko 12,30ak

Taberna bereziak, pub-ak... goizaldeko 2ak

Diskotekak, goizaldeko 4ak.

 

Asteburu, jai bezpera, uda garai, herriko jai zein bestelakoetan, beranduago itxi ahal izango dira.

 

Bestalde, gaueko 10etatik aurrera edaririk ezingo da atera lokaletik kanpo. Tabernariak arduratu beharko dira horretaz.

 

 

Isunak: 200.000 - 5.000.000 pezeta bitartekoak, lanean jarraitzeko debekua, lokala, urtebeterako ixtea...

 

GIDOIA:

Euskal kulturaren. ohituren barruan jan-edanak izan duen eta duen tokia.

Jaurlaritzak hartutako neurrien zergatiak, alde onak eta txarrak.

Mota honetako neurriak eta herritarren eskubideak

 

ZUZENKETA

NBE, PATRIKA HUTSIK ETA ESTATU BATUEN MENPE

 1. D
 2. B
 3. C
 4. C
 5. A
 6. B
 7. D
 8. C
 9. B
 10. A
 1. D
 2. C
 3. B
 4. C
 5. D
 6. C
 7. D
 8. A
 9. B
 10. D
 1. D
 2. D
 3. C
 4. A
 5. B
 6. B
 7. D
 8. B
 9. C
 10. C
 1. B
 2. A
 3. B
 4. D
 5. C
 6. B
 7. D
 8. C
 9. B
 10. A
 1. D
 2. B
 3. D
 4. C
 5. C
 6. B
 7. A
 8. D
 9. C
 10. D

 

Sartu eusk@ltegira!