www.santurtzieus.com

NOMINALIZAZIOA 9

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan nominalizazioa landuko duzu. Horretarako beheko esaldietan hutsuneak bete beharko dituzu.

En este ejercicio trabajarás la nominalización. Para ello deberás rellenar los huecos de las siguientes frases.

 

 
 1. Ariketa hauek zailak dira (egin)___________________________

 2. Zuekiko harremanak (mantendu)_____________ez zaigu batere erreza egiten.

 3. Lagunduko didazu idazlan hauek (zuzendu)_____________________

 4. Saiatuko naiz idazlan guztiak (zuzendu)_____________baina ez dakit ongi (egin)____________gauza izango naizen.

 5. Gurasoek hamarretarako etxean (egon)__________________behartzen gintuzten

 6. Hemen ez dago ezer (kontatu), zerbait esaten dizuegun bakoitzean barre (egin)_________ekiten diozue eta.

 7. Drogak (hartu)____________eman zionetik bere munduan bizi da.

 8. Gurekin (poteatu)________________geldituko zara?

 9. Damutuko zaizue gurekin afarira ez (etorri)__________________

 10. Betidanik atsegin izan zaigu oporretan kanpora (joan)___________________

 11. Ihauterietan (mozorrotu)________________luze mintzatu ginen.

 12. Euskara (ikasi)____________batera, jendea (ezagutu)_____________aukera aprobetxatu behar da.

 13. Zoriontsuak izateko momentu guztiak (aprobetxatu)_______________ikasi beharko genuke

 14. Aste osoa eman dugu etxe (enpapelatu)_________________

 15. Gogoratuko zara apunteak (ekarri)_______________________?

 16. Txangora (joan)__________________utziko zeniela agindu zenien seme-alabei

 17. (edan)___________utzi diot, kalte izugarria egiten zidan eta.

 18. (Jan)_____________oso eskas ematen dute etxe honetan

 19. Hemendik aurrera kasurik ez (egin)_________________merezi du

 20. Aitonak beti gerrako istorioak (kontatu)_____________nahi dizkigu

 21. Kanpora joan zenetik, euskaraz (hitz egin)_________________ahaztu zaio

 22. Donutsal (ekarri)____________________ahaztu zait

 23. Ez nuen gurasoak hain goiz (etxeratu)______________espero

 24. Zituen zalantzak (argitu)__________________eskatu zidan

 25. Aita Saintua (abortatu)_______________aurka agertzen da beti

 26. Jendeak ezer ez (esan)_________________ikaragarri amorrarazten nau

 27. Horrek ez dauka zer (ikusi)___________nik esandakoarekin

 28. Hemendik ez daukagu ezer (ikusi)____________

 29. Ba al daukazu norekin (etorri)______________

 30. Ez daukazu azalpenik zertan (eman)_______________________

 

 

Zuzenketa-orria

 
 1. Egiten (egiteko)

 2. Mantentzea

 3. Zuzentzen

 4. Zuzentzen / egiteko

 5. Egotera

 6. Kontatzerik / egiteari

 7. Hartzeari

 8. Poteatzen

 9. Etorri izana

 10. Joatea

 11. Mozorrotzeaz

 12. Ikastearekin / ezagutzeko

 13. Aprobetxatzen

 14. Enpapelatzen

 15. Ekartzeaz

 16. Joaten

 17. Edateari

 18. Jaten

 19. Egitea

 20. Ondo

 21. Hitz egiten

 22. Ekartzea

 23. Etxeratzea

 24. Argitzeko

 25. Abortatzearen

 26. Esateak

 27. Ikusirik

 28. Ikusterik

 29. Etorri(rik)

 30. Eman(ik)