www.santurtzieus.com

ADITZ-SISTEMAK 10

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan aditz-sistemak landuko dituzu. Horretarako, gaztelaniaz ematen zaizun esaldia itzuli beharko duzu, baina horren aurretiaz zer, nori, nork eta aditza zein diren zehaztu beharko duzu. Lehen esaldian duzu adibidea.

En este ejercicio trabajarás los sistemas verbales. Para eso, deberás traducir la frase que se te da en castellano, pero previamente debes analizar qué casos (zer, nori y nork)  son posibles y con qué verbo. En la primera frase te ofrecemos un ejemplo.

 

ESALDIA

NOR

NORI

NORK

ESALDIA

Lo han traído

 

 

 

 

Nos lo han traído

 

 

 

 

Ha sucedido

 

 

 

 

¿Qué te ha sucedido?

 

 

 

 

 Les conocen

 

 

 

 

Te conocen

 

 

 

 

No se dice así

 

 

 

 

Te lo he dicho

 

 

 

 

 Se te ha dicho

 

 

 

 

 No lo ha dicho

 

 

 

 

¿Qué me has comprado?

 

 

 

 

 

Zuzenketa-orria

ESALDIA

ZER

NORI

NORK

ESALDIA

Lo han traído

HURA

 

HAIEK

Ekarri dute

Nos lo han traído

HURA

GURI

HAIEK

Ekarri digute

Ha sucedido

HURA

 

 

Gertatu da

¿Qué te ha sucedido?

ZER

ZURI

 

Zer gertatu zaizu?

Les conocen

HAIEK

 

HAIEK

Ezagutzen dituzte

Te conocen

ZU

 

HAIEK

Ezagutzen zaituzte

No se dice así

HURA

 

 

Ez da horrela esaten

Te lo he dicho

HURA

ZURI

NIK

Esan dizut

Se te ha dicho

HURA

ZURI

 

Esan zaizu

No lo ha dicho

HURA

 

HARK

Ez du esan

Qué me has comprado?

ZER

NIRI

ZUK

Zer erosi didazu?