www.santurtzieus.com

HOBE GENUKE HORIEN ANTZA BAGENU 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan lexikoa landuko duzu. Horretarako, testu bateko adjektiboak aztertu beharko dituzu. Egunkarian aurkitutako iragarki honetan pertsona batzuk definitzeko adjektiboak erabiltzen dira. Zein da zein? Lotu beheko bi zutabeak.

En este ejercicio trabajarás el léxico. Para ello analizarás los adjetivos que aparecen en un texto. En este anuncio publicado en un periódico aparecen adjetivos para definir a ciertas personas. Une las versiones en euskara y en español.

 

Lotu beheko bi zutabeak / Une las dos columnas:

irekiak alegres
egiazaleak leales
maitekorrak abiertos
leialak francos
alaiak esforzados
saiatuak cariñosos

Adjektibo hauek guztiak hiru taldetan bana daitezke, segun eta nola dauden eginda:

Todos estos adjetivos pueden agruparse en tres grupos, según cómo estén formados:

 1. Adjektibo hutsak (adjetivos puros):
 2.  

 3. Atzizki baten bidez egindakoak (los formados mediante un sufijo):
 4.  

 5. Aditz batetik ateratakoak (los formados a partir de un verbo):

 

 

Zuzenketa-orria

irekiak abiertos
egiazaleak francos
maitekorrak cariñosos
leialak leales
alaiak alegres
saiatuak esforzados
 
 1. Adjektibo hutsak (adjetivos puros):

  LEIALAK, ALAIAK

 1. Atzizki baten bidez egindakoak (los formados mediante un sufijo):
 2. EGIAZALEAK, MAITEKORRAK

 3. Aditz batetik ateratakoak (los formados a partir de un verbo):

IREKIAK, SAIATUAK