www.santurtzieus.com

ADIO NEGUARI 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan lexikoa landuko duzu. Horretarako, erantzun beheko galderei. Galdera guztiek ez dute zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás el léxico. Para ello responde a las siguientes preguntas. No todas las preguntas tienen hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

1. Zer esan nahi dute ondorengo hitzek? ¿Qué significan las siguinetes palabras?

EUSKARA

ESPAÑOL

hilabetea  
hezetasuna  
eguzkitsua  
euritsua  
hodeitsua  
estalia  
euri egunak  
elur egunak  
eguzki orduak  

2. Sailka itzazu itxuraz edo osaketaz hitz hauek eta saia zaitez gramatika-arauak ondorioztatzen. Adibidez:

Agrupa las palabras, bien por terminación parecida o por construcción similar e intenta, con los datos que dispones, extraer las reglas gramaticales que se aplican en estos casos. Por ejemplo:

Eguzkitsu: soleado
Euritsu: lluvioso
Hodeitsu: ventoso

3. ¿Qué indica el sufijo –tsu?

4. ¿A qué tipo de palabra (sustantivo, adjetivo, verbo...) se le añade?

5. ¿Qué tipo de palabra (sustantivo, adjetivo, verbo...) se forma con este sufijo?

 

 

Zuzenketa-orria

hilabetea: MES
hezetasuna: HUMEDAD
eguzkitsua: SOLEADO
euritsua: LLUVIOSO
hodeitsua: NUBOSO
estalia: CUBIERTO
euri egunak: DIAS DE LLUVIA
elur egunak: DIAS DE NIEVE
eguzki orduak: HORAS DE SOL