www.santurtzieus.com

ZENBAKIAK 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan zenbakiak letratan idazten ikasiko duzu.

En este ejercicio aprenderás a escribir en letras las cifras.

 

 

Jar itzazu hurrengo zenbakiak letretan:

27:

10:

58:

37:

67:

24:

64:

81:

55:

3.827:

9871:

638:

985.373:

83:

72:

30:

747:

6.378:

93:

614.392:

783:

28:

82:

2:

9:

19:

562:

823:

66:

33:

99:

55:

1.999:

Jar itzazu zenbakiak letretan daudenak:

hamar mila bederatziehun eta berrogeita hamazazpi: 

zortziehun eta hirurogei: 

mila milioi:

hamabost:

berrogeita hamasei:

seiehun eta zazpi:

hirurogeita hamalau:

hogeita hamabi:

laurogeita bederatzi:

mila bederatziehun eta laurogeita lau:

ehun eta bi:

laurogeita sei:

hirurogeita bederatzi:

berrogeita zortzi:

hirurogei:

 

 

Zuzenketa-orria

Jar itzazu hurrengo zenbakiak letretan:

27: hogeita zazpi

10: hamar

58: berrogeita hemezortzi

37: hogeita hamazazpi

67: hirurogeita zazpi

24: hogeita lau

64: hirurogeita lau

81: laurogeita bat

55: berrogeita hamabost

3.827: hiru mila zortziehun eta hogeita zazpi

9.871: bederatzi mila zortziehun eta hirurogeita hamaika

638: seiehun eta hogeita hamazortzi

985.373: bederatziehun laurogeita bost mila hirurehun eta hirurogeita hamairu

83: laurogeita hiru

72: hirurogeita hamabi

30: hogeita hamar

747: zazpiehun eta berrogeita zazpi

6.378: sei mila hirurehun eta hirurogeita hamazortzi

93: laurogeita hamahiru

614.392: seiehun eta hamalau mila hirurehun eta laurogeita hamabi

783: zazpiehun eta laurogeita hiru

28: hogeita zortzi

82: laurogeita bi

2: bi

9: bederatzi

19: hemeretzi

562: bostehun eta hirurogeita bi

823: zortziehun eta hogeita hiru

66: hirurogeita sei

33: hogeita hamahiru

99: laurogeita hemeretzi

55: berrogeita hamabost

1.999: mila bederatziehun eta laurogeita hemeretzi

 

Jar itzazu zenbakiak letretan daudenak:

 

10.957: hamar mila bederatziehun eta berrogeita hamazazpi

860: zortziehun eta hirurogei

1000.000.000: mila milioi

15: hamabost

56: berrogeita hamasei

607: seiehun eta zazpi

54: berrogeita hamalau

32: hogeita hamabi

89: laurogeita bederatzi

1.984: mila bederatziehun eta laurogeita lau

102: ehun eta bi

86: laurogeita sei

69: hirurogeita bederatzi

48: berrogeita zortzi

60: hirurogei