www.santurtzieus.com

ZEHAR ESTILOA NAHASIAN 4

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan zehar estiloa landuko duzu. Horretarako, ondorengo elkarrizketa transformatu beharko duzu.

En este ejercicio trabajarás el estilo indirecto. Para ello deberás transformar la siguiente conversación.

 

Tabernan:

ANDER: Atera kafe bero bat

JULEN: Utzi kafea eta edan kopa bat koñak

ANDER: Arrazoia daukazu, kopa bat hartuko dut

  1. Anderrek zer esan dio tabernari?
  2. Eta Julenek zer esan dio Anderri?
  3. Anderrek zer erantzun dio?

 

 

Zuzenketa-orria

  1. Kafe bero bat ateratzeko
  2. Kafea uzteko eta kopa bat koñak edateko
  3. Arrazoia daukala, kopa bat hartuko duela