www.santurtzieus.com

ZEHAR ESTILOA NAHASIAN 3

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan zehar estiloa landuko duzu. Horretarako, ondorengo elkarrizketa transformatu beharko duzu.

En este ejercicio trabajarás el estilo indirecto. Para ello deberás transformar la siguiente conversación.

 

Botikan:

ANDER: Nora zoaz Julen?

JULEN: Tabernara noa. Etorri kafe bat hartzera

ANDER: Orain ezin dut. Botikara joan behar dut.

JULEN: Botika 7,30etan ixten dute. Joan arin-arin.

  1. Anderrek, zer galdetu dio Juleni?
  2. Eta Julenek, zer erantzun dio?
  3. Anderrek, zer esan dio Juleni?
  4. Eta Julenek, zer esan dio?

 

 

Zuzenketa-orria

 
  1. Ea nora doan
  2. Tabernara doala. Joateko kafe bat hartzera
  3. Ezin duela, botikara joan behar duela
  4. Botika 7,30etan ixten dutela, joateko arin-arin