www.santurtzieus.com

ZEHAR ESTILOA NAHASIAN 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan zehar estiloa landuko duzu. Horretarako, ondorengo esaldiak osatu beharko dituzu dagokion aditza eta dagokion atzizkia idatziz.

En este ejercicio trabajarás el estilo indirecto. Para ello deberás completar las siguientes frases escribiendo el verbo que falta y el correspondiente sufijo.

 

 
 1. Botikara joan ______________ uste dut
 2. Burutik eginda _______________ (zu) galdetu dit
 3. Gazteak lotsagabeak _____________ pentsatzen du nire amamak
 4. Pikutara ________________________ esan dizut
 5. Sendagileak ez ___________________ (erre) esan dit
 6. Nongoak _________________ (zuek) jakin nahi dute
 7. Badakizu nora joan ___________________ Jon?
 8. ___________________ (isildu) esan dizuet
 9. Badakit non bizi _________________ zuek
 10. Ez dakit zer _____________________

 

Zuzenketa-orria

 1. Botikara joan DELA uste dut
 2. Burutik eginda ZAUDEN galdetu dit
 3. Gazteak lotsagabeak DIRELA pentsatzen du nire amamak
 4. Pikutara JOATEKO esan dizut
 5. Sendagileak ez ERRETZEKO esan dit
 6. Nongoak ZARETEN jakin nahi dute
 7. Badakizu nora joan DEN Jon?
 8. ISILTZEKO esan dizuet
 9. Badakit non bizi ZARETEN zuek
 10. Ez dakit zer EGIN