www.santurtzieus.com

PARTITIBOA 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako, beheko esaldiak ezezkoan jarri behar dituzu.

En este ejercicio trabajarás la declinación. Para ello, pon en negativo los siguientes enunciados.

 

 
 1. Gaur klasea dugu

 2. Mikelek txakur bat dauka

 3. Guk astia dugu

 4. Hark etxe bat dauka

 5. Zuek diru asko daukazue

 6. Nik itsasontzi bat daukat

 7. Herri honek parke asko dauka

 8. Zuk ile asko daukazu

 9. Haiek ordenadorea daukate

 10. Nik buruko mina dut

 

 

Zuzenketa-orria 

 1. GAUR EZ DUGU KLASERIK

 2. MIKELEK EZ DAUKA TXAKURRIK

 3. GUK EZ DUGU ASTIRIK

 4. HARK EZ DU ETXERIK

 5. ZUEK EZ DAUKAZUE DIRURIK

 6. NIK EZ DAUKAT ITSASONTZIRIK

 7. HERRI HONEK EZ DAUKA PARKERIK

 8. ZUK EZ DUZU ILERIK

 9. HAIEK EZ DAUKATE ORDENADORERIK

 10. NIK EZ DUT BURUKO MINIK