www.santurtzieus.com

NORK 7

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako, beheko esaldiak itzuli beharko dituzu.

En este ejercicio trabajarás la declinación. Para ello deberás traducir los siguientes enunciados.

 

 
 1. Este tiene revistas

 2. Ese tiene un libro

 3. Aquel tiene veinte euros

 4. Esta señora tiene un hijo

 5. Esa casa tiene cinco habitaciones

 6. Aquella mesa tiene tres patas

 7. Yo tengo orejas pequeñas

 8. Tú tienes zapatos negros

 9. Nosotros tenemos gafas

 10. Vosotros tenéis buenos amigos

 11. El camino tiene piedras

 12. Este viejo tiene pocos dientes

 13. Miren tiene boca grande

 14. El profesor tiene treinta y cinco alumnos

 15. Esa mujer tiene una casa

 

 

Zuzenketa-orria

 1. HONEK ALDIZKARIAK DITU

 2. HORREK LIBURU BAT DU

 3. HARK HOGEI EURO DITU

 4. EMAKUME HONEK SEME BAT DU

 5. ETXE HONEK BOST GELA DITU

 6. MAHAI HARK HIRU HANKA DITU

 7. NIK BELARRI TXIKIAK DITUT

 8. ZUK ZAPATA BELTZAK DITUZU

 9. GUK BETAURREKOAK DITUGU

 10. ZUEK LAGUN ONAK DITUZUE

 11. BIDEAK HARRIAK DITU

 12. ZAHAR HONEK HORTZ GUTXI DITU

 13. MIRENEK AHO HANDIA DU

 14. IRAKASLEAK HOGEITA HAMABOST IKASLE DITU

 15. EMAKUME HORREK ETXE BAT DU