www.santurtzieus.com

NORK 6

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako, beheko esaldietako hutsuneak bete beharko dituzu.

En este ejercicio trabajarás la declinación. Para ello deberás completar los huecos de los siguientes enunciados.

 

 
 1. Ume_____________________ez du amarik (hau)

 2. Etxe_____________lau gela dauzka (hau)

 3. _______________ideiarik ere ez du (hau)

 4. Bizardun_____________asko daki (hori)

 5. Neska_____________ez du erremediorik (hura)

 6. Emakume__________________diru asko dauka (hura)

 7. Motor___________________sei urte ditu (hau)

 8. Mutil___________________zortzi neba-arreba ditu (hori)

 9. Bibotedun_______________zazpi alaba ditu (hura)

 10. Nire osaba_______________baserri bat du Lemoizen (bat)

 11. Minutu______________________hirurogei segundo ditu (bat)

 12. ________________ez du gida-baimenik (Mikel)

 13. ______________zazpi neba-arreba ditu (Ander)

 14. Zenbat biztanle ditu________________? (Bilbo)

 15. ______________ez dute txartelik? (nortzuk)

 16. Sarrerak__________________dauzka? (nor)

 17. _______________ditu nire apunteak? (nor)

 18. Gure lankide_________________hepatitisa du (bat)

 19. Praka______________ez dute poltsikorik (hauek)

 20. Auto ________________oso motore ona dute (hauek)

 21. ________________badaukate irratia (horiek)

 22. Horko poltsa______________bananak dituzte (horiek)

 23. _________________ez dute deskonturik (haiek)

 24. Hango zuhaitz______________ehun urte dituzte (haiek)

 

 

Zuzenketa-orria

 1. Ume HONEK ez du amarik

 2. Etxe HONEK lau gela dauzka

 3. HONEK ideiarik ere ez du

 4. Bizardun HORREK asko daki

 5. Neska HARK ez du erremediorik

 6. Emakume HARK diru asko dauka

 7. Motor HONEK sei urte ditu

 8. Mutil HORREK zortzi neba-arreba dauzka

 9. Bibotedun HARK zazpi alaba dauzka

 10. Nire osaba BATEK baserri bat dauka Lemoizen

 11. Minutu BATEK hirurogei segundo ditu

 12. MIKELEK ez du txartelik

 13. ANDERREK zazpi neba-arreba ditu

 14. Zenbat biztanle du BILBOK ?

 15. NORTZUEK ez dute txartelik?

 16. Sarrerak NORK dauzka?

 17. NORK ditu nire apunteak?

 18. Gure lankide BATEK hepatitisa du

 19. Praka HAUEK ez daukate poltsikorik

 20. Kotxe HAUEK oso motore ona daukate

 21. HORIEK badaukate irratia

 22. Horko poltsa HORIEK bananak dituzte

 23. HAIEK ez dute deskonturik

 24. Hango zuhaitz HAIEK ehun urte dituzte